Menjelang RMKe-11: Apakah 1MOCC memenuhi aspirasi rakyat?

Menjelang RMKe-11: Apakah 1MOCC memenuhi aspirasi rakyat?

Pusat Panggilan 1Malaysia (1MOCC) dilancarkan oleh Perdana Menteri DS Najib pada 12 November 2012, dan kini disenaraikan dalam Laporan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) sebagai salah satu pencapaian Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10).

Menerusi 1MOCC, semua operator kementerian, agensi kerajaan dipusatkan dengan satu nombor telefon sahaja iaitu 03-8000 8000 untuk membolehkan rakyat mengemukakan pertanyaan, aduan atau cadangan.

Pada majlis pelancaran 1MOCC, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyatakan 1MOCC mampu melonjakkan perkhidmatan awam ke tahap bitara dan tidak ada tolok bandingnya[1].

Namun, adakah 1 MOCC begitu cekap dan dapat melonjakkan perkhidmatan awam ke tahap bitara seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri? Apakah wajar 1MOCC disenaraikan sebagai pencapaian RMKe-10?

Pemerintah perlu membuktikan kecekapan 1MOCC dan menjelaskan beberapa soalan yang timbul, jika tidak projek tersebut merupakan satu lagi projek pemerintah yang membazirkan duit rakyat.

1MOCC dikatakan sebagai pusat panggilan setempat yang beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu untuk menjawab pertanyaan, aduan, cadangan dan maklum balas rakyat melalui panggilan telefon, sistem pesanan ringkas (SMS), faks, emel dan media sosial.

Projek ini merupakan satu projek aplikasi perdana di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau inisiatif NBOS dan diterajui Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Projek ini dilaksanakan dengan kolaborasi strategik antara Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Perbadanan Putrajaya dan Telekom Malaysia Berhad. Ia juga melibatkan 17 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri dan agensi barisan hadapan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Imigresen selaku agensi perintis projek.

Fasa pertama pelaksanaan 1MOCC berjaya direalisasi dalam tempoh enam minggu sahaja. Tetapi hari ini, apakah pelaksanaan 1MOCC telah diperluas kepada semua kementerian?

Semua kementerian satu nombor?
Sepatutunya, menerusi pelaksanaan 1MOCC ke semua kementerian, semua operator kementerian, agensi kerajaan akan dipusatkan dengan satu nombor telefon sahaja iaitu 03-8000 8000.

Namun, berdasarkan tinjauan badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU), setakat 26 Mei 2015, yakni lima hari selepas pembentangan RMKe-11, masih terdapat lima atau 20.8 peratus daripada semua kementerian kabinet Najib yang tidak mengemaskini talian utama kementerian kepada talian 1MOCC 03 8000 8000 dalam laman sesawang rasmi masing-masing, walaupun selepas lebih daripada dua setengah tahun projek 1MOCC dilancarkan oleh Perdana Menteri.

Jadual KPRU di bawah menyenaraikan kementerian yang telah dan belum mengemaskini talian utama dalam laman web rasmi masing-masing.

Jadual KPRU: Laman sesawang dengan/tanpa no telefon 1MOCC

Kementerian  No telefon 03-8000 8000
JPM ada
Kewangan ada
Pendidikan ada
Pengangkutan ada
Sumber Asli dan Alam Sekitar, ada
Pelancongan dan Kebudayaan ada
Pertahanan tiada
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ada
Perdagangan Antarabangsa dan Industri ada
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ada
Perusahaan Perladangan dan Komoditi ada
Dalam Negeri tiada
Komunikasi dan Multimedia ada
Kesihatan ada
Pertanian dan Industri Asas Tani tiada
Luar Negeri ada
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ada
Kerja Raya ada
Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ada
Sumber Manusia ada
Wilayah Persekutuan tiada
Belia dan Sukan tiada
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ada
Sains, Teknologi dan Inovasi ada

Sumber: Laman sesawang rasmi kementerian masing-masing

Memandangkan Perdana Menteri sebagai ketua kabinet, Menteri-menteri bagi lima kementerian yang tersenarai dalam Jadual KPRU perlu menjelaskan kepada rakyat mengapa talian utama di lima laman sesawang rasmi kementerian yang tersenarai tidak dikemaskini:
Pertama, Kementerian Pertahanan
Kedua, Kementerian Dalam Negeri
Ketiga, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Keempat, Kementerian Wilayah Persekutuan
Kelima, Kementerian Belia dan Sukan

Adakah ini salah satu contoh kecekapan projek 1MOCC atau kecekapan prestasi MAMPU di bawah Jabatan Perdana Menteri yang ditunjukkan oleh kabinet pimpinan Najib?

24 jam operasi sepanjang tahun?
Perdana Menteri dengan bangganya telah menyatakan perkhidmatan 1MOCC yang beroperasi 24 jam sehari sepanjang tahun itu merupakan satu pencapaian di luar jangkaan dan mungkin tidak terfikir, walaupun 1MOCC beroperasi 24 jam sepanjang tahun, tetapi agensi dan pejabat kementerian adalah beroperasi pada waktu kerja biasa.

Persoalan yang timbul adalah sama ada Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) 1MOCC dapat mencari penyelesaian tanpa bantuan/maklumat daripada agensi kerajaan yang lain sekiranya panggilan tersebut dibuat pada waktu bukan kerja? Pemerintah juga perlu menyatakan peratusan panggilan yang dibuat pada waktu bukan kerja dan sama ada ia mencapai matlamat 1MOCC yang beroperasi 24 jam sepanjang tahun.

Berdasarkan laporan berita, seramai 106 Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) daripada pelbagai kementerian dan agensi telah ditempatkan untuk berkhidmat sebagai ejen 1MOCC iaitu selepas mereka lulus program latihan semula secara ‘fast-track’[ 2].

Walaupun terdapat Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) daripada pelbagai kementerian ditempatkan sebagai ejen di 1MOCC, adakah mereka mempunyai pengetahuan untuk mengendali dan menyelesaikan kes tanpa bantuan agensi kerajaan lain, terutamanya semasa waktu bukan kerja?

Selain itu, memandangkan terdapat berpuluh-puluh agensi di setiap kementerian, adakah Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) di 1MOCC mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai agensi-agensi kerajaan untuk mengendali dan menyelesaikan kes pelanggan?

Jika tidak, adakah tugasan 1MOCC hanya merupakan operator talian utama yang menyambungkan panggilan kepada kementerian tertentu? Jadi apakah perbezaan antara Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) 1MOCC dengan operator di kementerian masing-masing? Bukankah ini satu lagi projek yang berlebihan dan bazir?

1MOCC pilihan terakhir
Selain itu, dengan penamatan talian telefon umum kementerian bagi pelaksanaan projek 1MOCC. Timbullah persoalan sama ada rakyat perlu membayar lebih banyak caj telefon kerana panggilan tersebut bukan dijawab terus oleh kementerian tertentu, tetapi dijawab oleh pegawai khidmat pelanggan (PKP) di 1MOCC. PKP akan respon dan mencari jawapan melalui portal agensi atau menyambungkan panggilan tersebut ke kkementerian tertentu. Adakah ini akan memanjangkan masa penungguan satu panggilan?

Berdasarkan laporan RMKe-11, semua panggilan yang dijawab adalah dalam tempoh kurang daripada 20 saat. Sementara itu, menurut liputan berita, secara purata, ejen 1MOCC memerlukan 169.19 saat untuk menyelesaikan kes setiap pelanggan.[3] Persoalan seterusnya ialah, adakah tempoh masa ini lebih pendek daripada tempoh masa operator kementerian bertindak balas sebelum 1MOCC diperkenalkan? Adakah perajaan menjalankan kajian perbandingan dan membuktikan kecekapan 1MOCC dengan persoalan ini?

Sesungguhnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) telah menjalankan tinjauan berkaitan di laman sesawang rasminya. Soalan tinjauannya berbunyi seperti berikut:

Saluran aduan KPDNKK yang menjadi pilihan UTAMA saya adalah?
Portal e-Aduan KPDNKK
Hotline (1-800-886-800)
Kaunter Aduan/Pejabat KPDNKK
Peti Aduan Pengguna KPDNKK
1MOCC (03-8000 8000)
SMS (15888)

Penemuan tinjauan KPDNKK menunjukkan bahawa 1MOCC bukanlah pilihan utama pengguna yakni rakyat Malaysia. Malahan, penemuan tinjauan KPDNKK menunjukkan bahawa 1MOCC hanyalah pilihan terakhir rakyat Malaysia!

Berikut ialah penemuan tinjauan KPDNKK[4]:
52.00 peratus memilih “Portal e-Aduan KPDNKK”;
14.86 peratus memilih “Hotline (1-800-886-800)”;
6.86 peratus memilih “Kaunter Aduan/Pejabat KPDNKK”
6.10 peratus memilih “Peti Aduan Pengguna KPDNKK”;
2.86 peratus memilih “1MOCC (03-8000 8000)”; dan
17.33 peratus memilih “SMS (15888)”.

KPRU menyarankan supaya semua kementerian menjalankan tinjauan yang sama di lawan sesawang rasmi masing-masing bagi memahami kehendak rakyat Malaysia seperti mana yang dilakukan oleh KPDNKK.

Syabas KPDNKK! KPDNKK telah mengambil tindakan sesuai dengan zaman internet. Penemuan tinjauan menunjukkan 1MOCC tidak memenuhi aspirasi rakyat. Yang menghairankan, projek yang tidak memenuhi aspirasi rakyat disenaraikan sebagai “pencapaian RMKe-10″ dalam laporan RMKe-11.

Penjimatan atau pembaziran?
1MOCC dikatakan menjimatkan kos kerana ia menggunakan aplikasi 1GovNet dan infrastruktur Rangkaian Kampus Putrajaya yang tersedia. Penjimatan kos operasi direalisasikan dengan pengurangan talian telefon yang sedia ada serta menyediakan panggilan dalaman yang percuma antara agensi kerajaan. Namun kerajaan perlu menyatakan jumlah kos pengurusan/ kos pembangunan bagi projek 1MOCC sejak ia dilaksanakan dan sama ada kos penjimatan yang dikatakan dapat menampung jumlah kos projek dan kos mengurus 1MOCC. Jika tidak ia sekali lagi menunjukkan projek tersebut merupakan satu projek pembaziran kabinet pimpinan Najib.

Dkeluarkan oleh,
Ooi Heng
Pengarah eksekutif
Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)

28 Mei 2015

FB: https://www.facebook.com/kprumalaysia?ref=bookmarks
Lampiran KPRU
Laman sesawang dengan/tanpa no telefon 1MOCC
Jabatan Perdana Menteri

1MOCC JPM
Kementerian Kewangan

1MOCC Kewangan
Kementerian Pendidikan

1MOCC Pendidikan

 

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

1MOCC Sumber asli dan alam sekitar

 

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

1MOCC Pelancongan
Kementerian Pertahanan (Tiada)

1MOCC Pertahanan
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

1MOCC Kemajuan luar bandar
Kementerian perdagangan Antarabangsa dan Industri

1MOCC MITI
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

1MOCC Kettha
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

1MOCC Perusahaan perladangan
Kementerian Dalam Negeri (Tiada)

1MOCC KDN
Kementerian Komunikasi dan Multimedia

1MOCC Komunikasi
Kementerian Kesihatan

1MOCC Kesihatan
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (Tiada)

1MOCC Pertanian
Kementerian Luar Negeri

1MOCC Luar negeri
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

1MOCC Pembangunan wanita
Kementerian Kerja Raya

1MOCC Kerja raya
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

1MOCC Perdagangan dalam negeri
Kementerian Sumber Manusia

1MOCC Sumber manusia
Kementerian Wilayah Persekutuan (Tiada)

1MOCC Wilayah persekutuan
Kementerian Belia dan Sukan (Tiada)

Tidak dibekalkan sebarang no telefon.

 

Kementerian Kesejaheraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

1MOCC Kesejahteraan bandar
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

1MOCC Sains teknologi inovasi

 

 

[1] http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20121113/dn_04/1MOCC-lonjak-sektor-awam

[2] http://www.hmetro.com.my/articles/169_19saatselesaikes/Article/

[3] http://www.hmetro.com.my/articles/169_19saatselesaikes/Article/

[4] setakat jam 11.30 pagi 28 Mei 2015; http://www.kpdnkk.gov.my/kpdnkkv3/index.php?option=com_acepolls&view=poll&id=5:saluran-aduan-kpdnkk-yang-menjadi-pilihan-utama-saya-adalah&lang=my

Kekeliruan RMKe-11: Isi rumah M40 bukan kelas menengah

Kekeliruan RMKe-11: Isi rumah M40 bukan kelas menengah

Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) yang diumumkan pada 21 Mei 2015 telah menyentuh aspek pendapatan isi rumah yang mengukuhkan persepsi bahawa Malaysia mempunyai 40 peratus kelas menengah. RMKe-11 juga mensasarkan peningkatan kepada 45 peratus kelas menengah pada tahun 2020.

Pada masa yang sama, RMKe-11 juga menggunakan konsep “isi rumah M40″ apabila menyentuh kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan. Penggunaan konsep ini agak mengelirukan di mana kumpulan berpendapatan pertengahan (middle income group) telah disamakan dengan kelas menengah (middle class) secara sedar atau tidak sedar.

Sesungguhnya, kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan (middle income group) tidak bersamaan dengan kelas menengah (middle class). Menurut Laporan RMKe-11, kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan atau “isi rumah M40″ merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan di antara 41 peratus hingga 80 peratus daripada taburan pendapatan keseluruhan. Pada tahun 2014, pendapatan “isi rumah M40″ adalah dalam julat RM3,855 dan RM8,135 yang mana pendapatan purata adalah RM5,662 dan pendapatan penengah adalah RM5,465.

Konsep “isi rumah M40″ mempamerkan pendapatan kumpulan isi rumah yang merupakan sebahagian daripada taburan pendapatan keseluruhan. Dua lagi konsep berkaitan ialah kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah atau “isi rumah B40″ dan kumpulan isi rumah berpendapatan 20 peratus teratas atau “isi rumah T20″.

Hal ini bermaksud, konsep “isi rumah M40″ merujuk kepada sifat pendapatan pertengahan dan bukannya sifat kumpulan masyarakat yang mempamerkan gaya dan kualiti kehidupan kelas menengah. “Middle income group” dan “middle class” adalah dua konsep berbeza.

Pemahaman ini mustahak sekali kerana permasalahan dalam pemahaman konsep di atas telah membawa kepada mitos bahawa Malaysia mempunyai peratusan kelas menengah yang tinggi seolah-olah Malaysia telah memasuki status negara maju yang berpendapatan tinggi.

Menurut Laporan RMKe-11, pada masa ini, terdapat 2.67 juta “isi rumah M40″ di Malaysia. Hal ini tidak bermaksud, kumpulan isi rumah ini tergolong sebagai kelas menengah. Justeru, terdapatnya kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan tidak bermaksud Malaysia mempunyai 40 peratus isi rumah yang tergolong sebagai kelas menengah.

Sesungguhnya, menurut Laporan United Nations Development Programme (UNDP), yakni “Malaysia Human Development Report 2013: Redesigning an Inclusive Future” yang dilancarkan pada tahun 2014 dan dijadikan rujukan semasa perancangan RMKe-11, kelas menengah di Malaysia berkisar sekitar 19 peratus daripada jumlah populasi Malaysia semenjak tahun 1989. Dua dasawarsa kemudian, saiz kelas menengah di Malaysia berkisar sekitar 22 peratus antara tahun 2009 hingga 2012.

Hal ini bermaksud, saiz kelas menengah bukanlah 40 peratus. Tetapi penggunaan konsep “kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan” secara meluas telah memberi gambaran tidak tepat berkenaan saiz kelas menengah di Malaysia.

Sesungguhnya, seperti yang dinyatakan dalam Laporan RMKe-11, pada masa ini, terdapat 2.67 juta “isi rumah M40″ dengan julat pendapatan antara RM3,855 hingga RM8,135. Dalam konteks semasa dan juga konteks lima tahun akan datang, apakah kewajaran menggolongkan kumpulan isi rumah berpendapatan antara RM3,855 hingga RM5,000 sebagai kelas menengah? Daripada “isi rumah M40″, mungkin lebih wajar jika hanya kumpulan isi rumah berpendapatan antara RM5,001 hingga RM8,135 digolong sebagai kelas menengah.

60% isi rumah di bawah kelas menengah
Berikutan penjelasan di atas, jika diandaikan 20 peratus daripada “isi rumah M40″ tergolong sebagai kelas menengah, maka 20 peratus isi rumah yang selebihnya berada di bawah kelas menengah. Apabila diambil kira angka “isi rumah B40″ serta sebahagian daripada perangkaan “isi rumah M40″, maka terdapat 60 peratus isi rumah yang berada di bawah kelas menengah.

Kumpulan 60 peratus ini terdiri daripada isi rumah miskin, isi rumah mudah terjejas dan isi rumah aspirasi. Laporan RMKe-11 telah mendefinisikan isi rumah mudah terjejas sebagai isi rumah berpendapatan antara paras garis kemiskinan (PGK) dan 2.5 kali PGK. Seterusnya, Laporan RMKe-11 mendefinisikan isi rumah aspirasi sebagai isi rumah berpendapatan antara 2.5 kali paras garis kemiskinan (PGK) dan pendapatan purata nasional.

Berdasarkan penetapan pemerintah pusat mengenai paras garis kemiskinan (PGK) sebanyak RM930 bagi Semenanjung Malaysia pada tahun 2014, maka isi rumah mudah terjejas merujuk kepada isi rumah berpendapatan antara RM930 dan RM2000 sementara isi rumah aspirasi merujuk kepada isi rumah berpendapatan antara RM2000 dan RM5,270.

Angka RM5,270 merupakan pendapatan bulanan purata yang menjadi sasaran RMKe-11 dalam meningkatkan taraf isi rumah B40 ke arah masyarakat kelas menengah. Tetapi sebelum mencapai sasaran, isi rumah aspirasi adalah mereka yang mengaspirasikan status kelas menengah tetapi belum mencapai status tersebut.

Penjelasan ini penting untuk menonjolkan pembangunan Malaysia yang berdepan dengan “stagnation”. Dalam konteks perkembangan ini, persepsi bahawa “isi rumah M40″ sama dengan kelas menengah bukan sahaja mengelirukan malah membawa trajektori pembangunan masyarakat ke arah yang menjauhi sasaran RMKe-11.

Dikeluarkan oleh,
Ooi Heng
Pengarah eksekutif
Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)
24 Mei 2015

FB: https://www.facebook.com/kprumalaysia?ref=bookmarks

KPRU Parliamentary Policy Briefing on Issues of Bangladeshi and Rohingya Migrants

KPRU Parliamentary Briefing 19 May 2015

[ Policy Matters ] – KPRU Parliamentary Policy Briefing on
Issues of Bangladeshi and Rohingya Migrants

Date: 19 May 2015 (Tuesday)
Time: 1pm to 2.30pm
Venue: Meeting Room, Parliament, Kuala Lumpur, Malaysia.

Panelists:
1) Deepa Nambiar, Migration Working Group (MWG)
2) Rick Towle, Country Rep for Malaysia, UNHCR

Other representatives from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR):

1.  Brian Gorlick – Deputy Representative
2.  Asha Dhillon – Senior Protection Officer
3. Yante Ismail – External Relations Officer

Guests:
They are all attending as members of the Migration Working Group (MWG) which is a coalition of key ngo and individuals working on the promotion and protection of rights of migrants, refugees, trafficked victims and foreign spouses.
1. Sharifah Nazneen
2. Tham Hui Ting
3. Jessica Low
4. Glorene Dass
5. Liva Sreedharan
6. Aegile Fernandez
7. Yogasri Sivanyanam

Moderator: MP Charles Santiago, Chair, ASEAN Parliamentarians for Human Rights
Organised by think tank Political Studies for Change (KPRU – Kajian Politik untuk Perubahan)

Presentation materials:

KPRU Parliamentary Policy Briefing_Briefing Note MWG 19May2015 (English)

KPRU Parliamentary Policy Briefing_Briefing Note MWG 19May2015 (BM)

Ooi Heng
Executive director, KPRU
FB: https://www.facebook.com/kprumalaysia?ref=bookmarks

 

 

Pengiraan KPRU: Keputusan Permatang Pauh 2015 vs 2013

Pengiraan KPRU: Keputusan Permatang Pauh 2015 vs 2013

Keputusan rasmi PRK Permatang Pauh 7 Mei 2015

KEADILAN (Kak Wan): 30,316

BN: 21,475

PRM: 101

Bebas: 367

Undi rosak: 843

Majoriti: 8841

Jumlah mengundi: 53,102

Undi popular KEADILAN = 57.09%

Undi popular BN = 40.44%

Undi PRM = 0.19%

Undi Bebas = 0.69%

Undi rosak = 1.59%

Peratus mengundi: 73.87%

Jumlah pengundi mendaftar: 71890

 

Bandingkan: Keputusan PRU-13

KEADILAN (DSAI): 37,090

BN: 25,369

Bebas: 201

Undi rosak: 672

Majoriti: 11,721

Jumlah mengundi: 63,332

Undi popular KEADILAN = 58.56%

Undi popular BN = 40.06%

Undi Bebas = 0.32%

Undi rosak = 1.06%

Peratus mengundi: 88.33%

Jumlah pengundi mendaftar: 71,699

KPRU Parliamentary Policy Briefing on POTA

KPRU POTA Briefing 2 April 2015

[ Policy Matters ] – KPRU Parliamentary Policy Briefing on 
 
POTA and seven related bills
 
Date: 2 April 2015 (Thursday)
Time: 4pm to 5.30pm
Venue: Parliament
 
Penalists:
1) Mr Steven Thiru, President of the Malaysian Bar
2) Mr Andrew Khoo, Member of the Bar Council and Co-Chair of the Human Rights Committee
3) Mr Syahredzan Johan, Member of the Bar Council and Chair of the National Young Lawyers Committee
4) Mr Aerie Rahman, Member of the Bar
5) Ms Adriene Leong, Special Officer to the President of the Malaysian Bar
 
Moderator: MP Shamsul Iskandar, Bukit Katil
 
Organised by think tank Political Studies for Change (KPRU – Kajian Politik untuk Perubahan)
 
POTA = Prevention of Terrorism Bill 2015
 
The other seven bills:

Special Measures Againts Terrorism in Foreign Countries Bill 2015;

Prison (Amendment) (No. 2) Bill 2015;

Penal Code (Amendment) Bill 2015;

Prevention of Crime (Amendment) Bill 2015 (POCA);

Criminal Procedure Code (Amendment) Bill 2015 (CPC);

Security Offences (Special Measures) (Amendment) Bill 2015. (SOSMA)

Evidence (Amendment) Bill 2015

for reference: http://kprumalaysia.org/2015/04/01/rujuk-pota-ke-jawatankuasa-khas-parlimen-perkukuh-peranan-ahli-parlimen/

Ooi Heng
Executive director, KPRU

Rujuk POTA ke Jawatankuasa Khas Parlimen perkukuh peranan ahli Parlimen

Rujuk POTA ke Jawatankuasa Khas Parlimen perkukuh peranan ahli Parlimen

Dalam masa dua hari, pemerintah pusat telah mencadangkan dua akta baru dan enam pindaan akta sedia ada untuk memerangi ancaman IS yang dijuga digelar sebagai ISIS (slamic State of Iraq and al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant).
Tanggal 30 Mac 2015, Menteri Dalam Negeri Datuk Ahmad Zahid Hamidi membentangkan dua rang undang-undang (RUU) yang merupaan akta baru untuk bacaan kali pertama, yakni RUU Pencegahan Keganasan 2015 atau nama singkatannya POTA, bersamaan dengan Prevention of Terrorism Act 2015., dan RUU Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara 2015.
Sementara itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Wan Junaidi Jaafar membentangkan pindaan bagi 5 akta sedia ada untuk bacaan kali pertama seperti berikut:
1. RUU Penjara (Pindaan) (No. 2) 2015;
2. RUU Kanun Keseksaan (Pindaan) 2015;
3. RUU Pencegahan Jenayah (Pindaan) 2015;
4. RUU Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2015;
5. RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2015.
Kemudian pada hari kedua, Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah membentangkan RUU Keterangan (Pindaan) 2015 untuk bacaan kali pertama.

Lapan RUU di atas adalah saling berkait dan harus dibaca bersama. Ahli parlimen, masyarakat madani dan pelbagai pihak lain prihatin terhadap pembentangan lapan RUU ini khususnya POTA kerana implikasinya adalah luas dan melangkaui persempadanan negara.
Namun begitu, apa yang pelik adalah, pada ketika ulasan ini ditulis, iaitu hampir 48 jam selepas POTA dan RUU berkaitan dikemukakan dalam Dewan Rakyat, portal rasmi Parlimen Malaysia yang telah mencapai penarafan 5 bintang daripada Multimedia Development Corporation (MDEC), masih belum memuat-naik (upload) teks kandungan RUU berkaitan ke atas portal rasminya.
Sepatutnya, dalam era internet jalur lebar, semua teks kandungan RUU dimuat-naik ke atas portal rasmi Parlimen Malaysia, sejurus selepas RUU tersebut dibaca kali pertama dalam Dewan Rakyat sekitar jam 11.30 pagi.
Walau bagaimanapun, badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) telah meneliti POTA dan beberapa pindaan berkaitan dan ingin membangkitkan kebimbangan berhubung peruntukan-peruntukan dalam RUU ini yang mungkin menjejaskan prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi asas kepada sistem perundangan dan kehakiman di negara ini.

KPRU mendapati, POTA memaparkan beberapa ciri-ciri yang dikongsi bersama sebelum Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) dmansuhkan seperti berikut:
Pertama, di bawah subseksyen 3 (1), seseorang pegawai polis boleh tanpa waran menangkap mana-mana orang jika dia mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat alasan yang menjustifikasikan siasatan diadakan mengenai kes orang itu di bawah POTA.
Kedua, kedua-dua “perintah tahanan” dan “perintah sekatan” boleh dilanjutkan secara infiniti.
Di bawah “perintah tahanan”, seseorang boleh direman dalam jagaan polis selama 21 hari, kemudian dipanjangkan reman dalam jagaan polis selama 38 hari, diikuti tahanan di bawah “perintah tahanan” selama 2 tahun yang oleh dilanjutkan untuk tempoh 2 tahun lagi, kemudian 2 tahun lagi dan seterusnya tanpa had.
Sementara itu, di bawah “perintah sekatan”, seseorang boleh direman dalam jagaan polis selama 21 hari, kemudian dipanjangkan reman dalam jagaan polis selama 38 hari, diikuti tahanan terhad di bawah “perintah sekatan” selama 5 tahun yang boleh dilanjutkan untuk tempoh 5 tahun lagi, kemudian 2 tahun lagi dan seterusnya tanpa had.
Ketiga, menurut subseksyen 10 (6), orang yang menjadi subjek siasatan itu dan saksi dalam suatu siasatan tidak boleh diwakili oleh peguam bela dan peguam cara dalam siasatan itu kecuali apabila keterangannya sendiri sedang diambil dan direkodkan oleh Pegawai Siasatan.
Sementara itu, menurut subseksyen 11 (2), tiada apa jua dalam seksyen ini boleh memberi kuasa subjek siasatan atau peguam bela dan peguam caranya atau wakilnya, jika ada, hadir di tempat tahanan atau penjara.
Keempat, di bawah subseksyen 19 (1), tiada apa-apa kajian semula kehakiman dalam mana-mana mahkamah mengenai, dan tiada mahkamah mempunyai atau boleh menjalankan apa-apa bidang kuasa berkenaan dengan, apa-apa tindakan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pencegahan Keganasan pada menjalankan kuasa budi bicaranya mengikut POTA, kecuali mengenai apa-apa persoalan tentang pematuhan apa-apa kehendak tatacara dalam POTA yang mentadbir tindakan atau keputusan itu.
Kelima, tanpa pematuhan kepada prinsip-prinsip negara hukum secara tegas, konsep-konsep subjektif seperti “mempercayai”, ‘kuasa budi cara”, “adil’, “kepentingan keadilan” dan seumpamanya mungkin membuka ruang untuk tafsiran yang bermasalah atau penyalahgunaan.

Melihat kepada permasalahan yang wujud dalam POTA dan RUU berkaitan, KPRU khuatir kemungkinan penyalahgunaannya boleh menggalakkan rule by law dan bukannya rule of law. Justeru, KPRU mencadangkan supaya penelitian secara terperinci dan menyeluruh dilakukan terhadap lapan RUU ini.
Untuk berbuat demikian, sejurus selepas perbahasan peringkat dasar RUU berkaitan, KPRU mencadangkan, supaya RUU tersebut dirujuk kepada sebuah Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen yang akan meneliti RUU tersebut secara terperinci dan menyeluruh.
Hal ini kerana, dalam sistem sedia ada, di mana perbahasan peringkat jawatankuasa diteruskan dalam sesebuah jawatankuasa majlis atau Committee of the Whole dalam Dewan Rakyat, tidak mewujudkan suasana yang menggalakkan peranan perundangan seseorang ahli Parlimen.
KPRU berpendapat, praktis penelitian suatu RUU dalam sesebuah Jawatankuasa Pilihan Khas dapat mengukuhkan peranan perundungan seseorang ahli Parlimen. Memandangkan implikasi POTA dan RUU berkaitan yang begitu besar, kini masanya pihak pemerintah pisat dan pihak Speaker Dewan Rakyat mempertimbangkan secara serious cadangan ini.

Dikeluarkan oleh,
Ooi Heng
Pengarah eksekutif KPRU
1 April 2015

120 detained and counting

Mar 28, 2015
By KPRU
120 detained and counting

Political Studies for Change (KPRU) wishes to raise our concern that democratic space in Malaysia has taken a back seat at a time when people are facing a new burden in the form of the goods and services tax (GST), starting April 1, 2015.

On March 27, 2015, on the 46th day that parliamentary opposition leader Anwar Ibrahim was imprisoned, KPRU’s collation shows at least 118 arrests made by the police.

A total of 118 Malaysians, comprising members of parliament, members of the legislative assembly, opposition politicians, academics, lawyers, activists, journalists, and others, have been arrested.

They are either detained for investigation, remanded or charged in court.

The police are using the Sedition Act, Peaceful Assembly Act, or the Penal Code for further action.

What worries KPRU is that the implementation of the GST from April 1, 2015, will burden the rakyat.

Our democracy has been stunted following the series of arrests involving as many as 118 cases and if this is not stopped immediately, the people who suffer the effects of the GST will blame the federal government for all the problems they face.

Regime change in some instances

If a government truly believes the implementation of the GST is beneficial to the people, it would not arrest critics but allow a broad democratic space to exist in an environment free from the pressures of tyranny.

In any country that has ever made changes in their tax system, such shifts have not been trivial, but history shows modifications in the tax system could lead to regime change.

This can be avoided by abolishing the implementation of the new tax system or refraining from suppressing democratic space.

KPRU believes that the current political situation suggests a scenario in which the oppressed masses – faced with a new tax, coupled with the stagnation of democratic space, will heighten their anger, targeting it against the present regime.

In the current political context, we are witnessing the attacks of former prime minister Mahathir Mohamad against Prime Minister and Finance Minister Najib Abdul Razak.

The current scenario also sees the possibility of a leader allowing the police to be used to suppress democratic space to preserve personal power, thus hindering the democratic space and riling up the people, and so putting the federal government in situations fraught with political risk, all over the interests of one individual.

List of arrests (up to March 27):

27 March 2015: PKR vice-president Rafizi Ramli arrested*

27 March 2015: six sit-in participants arrested – Teja assemblyperson Chang Lih Kang (left in pic), Simpang Pulai assemblyperson Tan Kar Hing (right in pic), and activists Chee Chu Sang, Michael Tamil AL, Gan Zhi Mou and Yong Ming Chong

26 March 2015: Universiti Malaya lecturer Khoo Ying Hooi probed

25 March 2015: IGP said the police will call in the Roketkini editor, after the DAP party organ promoted an article on Twitter which claimed that the police are Umno’s lackeys.

23 March 2015: 80 anti-GST activists – from civil society and the opposition – protest at the Royal Customs Department Complex in Kelana Jaya were arrested by police after a six-hour sit-in. Of those protesting the arrest later that night, three were hauled in in a scuffle with the cops at the Kelana Jaya police station. The next day, 29 of the anti-GST protesters, including a few Pakatan MPs, were remanded for two days at the Shah Alam police headquarters. Twenty-five protesters were eventually charged at the Petaling Jaya Sessions Court under Section 21(1)(d) the Peaceful Assembly Act and Section 447 of the Penal Code for ‘trespassing’.

23 March 2015: Three staff members from BFM radio station will be investigated under Section 298 of the Penal Code and Section 233 of the Communications and Multimedia Act related to a BFM video content said to be insulting hudud.

For the full list, click on this link.

http://kprumalaysia.org/2015/03/27/118-kes-tangkapan-membantutkan-ruang-demokrasi/

http://www.malaysiakini.com/letters/293542