Penilaian RMKe-9: Bagaimana Sasaran RMKe-10 Hendak Dicapai Sedangkan RMKe-9 Masih Tidak Terlaksana?

PENDAHULUAN Rancangan Malaysia telah digariskan selama empat dekad dengan berpandukan semangat dan falsafah Dasar Ekonomi Baru (DEB). Apakah perbezaan RMKe-10 dengan Rancangan Malaysia sebelum daripada ini ? Apakah RMKe-10 telah benar-benar berpaksikan semangat dan falsafah Model Ekonomi Baru? Sesungguhnya, aspek pelaksanaan merupakan salah satu kunci utama kepada kejayaan RMKe-10. Walau sejauh mana Najib cuba untuk … Continue reading Penilaian RMKe-9: Bagaimana Sasaran RMKe-10 Hendak Dicapai Sedangkan RMKe-9 Masih Tidak Terlaksana?

Respons Kepada Belanjawan 2010, Mesej dan Permasalahannya: Dimensi Sosial

KE ARAH "MASYARAKAT BERISIKO" YANG TIDAK STABIL? Perangkaan yang dikemukakan oleh Najib dalam pembentangan Belanjawan 2010 menunjukkan bahawa Malaysia sedang menuju ke arah pembentukan “masyarakat berisiko” (risk society) yang bakal menghadapi ketidakstabilan sosial yang membimbangkan. Perangkaan yang dikemukakan tersebut menunjukkan peningkatan bilangan kad kredit daripada lebih 2 juta pada tahun 1997 kepada 11 juta sehingga … Continue reading Respons Kepada Belanjawan 2010, Mesej dan Permasalahannya: Dimensi Sosial