10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

Topic: Rancangan Malaysia Kesepuluh (RM10), Dasar Ekonomi Baru dan Model Ekonomi Baru (10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model)

Date: 14th June 2010 (Monday)

Time: 1.00 p.m to 3.00 p.m

Venue: Bilik Taklimat, Level 1, Main Block, Parliament, KL.

Speaker: Prof. Jomo K S

Notes for Download: 10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

RESPONS KEPADA BELANJAWAN 2011: PEMUSATAN KUASA KERAJAAN BN DAN KESANNYA

PEMUSATAN KUASA EKSEKUTIF TERUTAMANYA JABATAN PERDANA MENTERI

Terlalu banyak sumber dan kuasa yang dimiliki oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM) khususnya lebih daripada 50 buah agensi di bawah kendaliannya. Dikatakan setiap belanjawan tahunan, JPM akan menikmati sebahagian besar daripada peruntukan kewangan tersebut. Ini memang mencurigakan rakyat berhubung keberkesanan dan kecekapan Kerajaan Persekutuan dalam mentadbir hal ehwal negara ini.

Peruntukan kepada JPM berkembang dengan begitu drastik sekali. Sejak 2007, pertumbuhan peruntukan kepada dua kementerian penting, iaitu Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan hanya mencapai satu pertiga daripada pertumbuhan peruntukan JPM.

Perbelanjaan Kerajaan Mengikut Agensi (2007-2011)

(RM juta) 2007 2008 2009 2010 2011
JPM Mengurus 2,886 3,418 3,845 3,956 5,076
Pembangunan 3,991 3,490 6,342 8,238 10,779
Jumlah 6,877 6,908 10,187 12,194 15,855
Kementerian Kesihatan Mengurus 9,772 11,569 12,173 11,179 13,239
  Pembangunan 1,471 1,467 2,540 3,584 1,984
  Jumlah 11,243 13,036 14,713 14,763 15,223
Kementerian Pelajaran Mengurus 22,634 27,268 28,823 25,521 29,360
  Pembangunan 2,847 4,681 5,137 4,997 6,403
  Jumlah 25,481 31,949 33,960 30,518 35,763
Malaysia (Keseluruhan) Mengurus 123,084 153,499 157,067 152,158 162,805
Pembangunan 40,564 42,847 49,515 54,042 49,182
Jumlah 163,648 196,346 206,582 206,200 211,987
 
% 2007-2011 2008 2009 2010 2011
JPM Mengurus 76% 18% 12% 3% 28%
Pembangunan 170% -13% 82% 30% 31%
Jumlah 131% 0% 47% 20% 30%
Kementerian Kesihatan Mengurus 35% 18% 5% -8% 18%
  Pembangunan 35% 0% 73% 41% -45%
  Jumlah 35% 16% 13% 0% 3%
Kementerian Pelajaran Mengurus 30% 20% 6% -11% 15%
  Pembangunan 125% 64% 10% -3% 28%
  Jumlah 40% 25% 6% -10% 17%
Malaysia (Keseluruhan) Mengurus 32% 25% 2% -3% 7%
Pembangunan 21% 6% 16% 9% -9%
Jumlah 30% 20% 5% 0% 3%

 

Analisa berdasarkan jadual di atas:

 • Semasa perbelanjaan JPM melonjat sebanyak 130% sejak tahun 2007, peruntukan kepada Kementerian Pelajaran hanya meningkat sebanyak 40%, dan Kementerian Kesihatan 35% sahaja bagi tempoh yang sama.
 • Bagi tahun 2010, peruntukan Kementerian Pelajaran mengalami penguncupan sebanyak 10%, manakala peruntukan Kementerian Kesihatan kekal tidak bertambah. Sebaliknya, peruntukan JPM meningkat sebanyak 20%.
 • Bagi tahun 2011, anggaran perbelanjaan pembangunan bagi Kementerian Kesihatan akan dipotong sebanyak 45% ataupun sebanyak RM1.6 bilion. Pada masa yang sama, peruntukan pembangunan bagi JPM mengalami perkembangan sebanyak 82%, 30% dan 31% bagi tahun 2009, 2010 dan 2011 masing-masing.

Adakah ini menunjukkan berbanding dengan peningkatan taraf dan mutu pendidikan dan kesihatan di Malaysia, kerajaan lebih gemar dengan perancangan projek mega bersifat “memusat” (centralize) dan lazimnya ditentukan oleh seorang dari atasan sahaja?

Peruntukan yang tidak seimbang dan terlalu memusat kepada JPM ini telah menimbulkan dua isu utama, iaitu

 • Salah urus projek yang sudah dijanjikan oleh Kerajaan BN buat sekian lama;
 • Perbelanjaan menjadi tidak rasional atas kekurangan kuasa semak dan  imbang.

SALAH URUS PROJEK YANG SUDAH DIJANJIKAN BUAT SEKIAN LAMA

PROJEK PERUMAHAN RAKYAT

Berdasarkan Belanjawan 2004, profil penduduk negara, terutama mereka dalam golongan umur 20 hingga 24 tahun, permintaan perumahan kos rendah dan sederhana dianggar meningkat sebanyak 500 ribu unit untuk tempoh 5 tahun akan datang. Untuk memastikan golongan ini mendapat peluang memiliki rumah, Kerajaan akan mengambil alih pembinaan perumahan kos rendah dan sederhana, terutamanya melalui SPNB.[1]

Bagi tahun 2004, kerajaan menyediakan sejumlah RM558.8 juta untuk pelbagai projek perumahan awam kos rendah. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM484 juta adalah untuk membiayai pembinaan sebanyak 62,672 unit rumah kos rendah di bawah Program Perumahan Rakyat untuk disewa kepada setinggan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan bandar utama.

Berdasarkan Belanjawan 2008, sejumlah RM381 juta disediakan bagi melaksanakan perumahan rakyat kos rendah. Daripada jumlah tersebut, RM191 juta ringgit diperuntukkan bagi Program Perumahan Rakyat (PPR) Disewa dan RM190 juta bagi PPR Bersepadu. Pada masa ini, 12 ribu unit PPR Disewa dan 25 ribu unit PPR Bersepadu sedang dalam peringkat pelaksanaan.[2]

Dalam Belanjawan 2011, sejumlah RM568 juta disediakan bagi membina 300 unit kediaman di bawah Projek Bantuan Perumahan Bandar, 79 ribu unit di bawah Program Perumahan Rakyat dan 8 ribu unit di bawah Projek Bantuan Sewa Rumah.[3]

Kedua-dua Belanjawan terdahulu memperlihatkan tanggungjawab Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) iaitu syarikat milik Kementerian Kewangan yang ditubuhkan pada tahun 1997, mempunyai skop tanggungjawab yang agak besar. Ini termasuklah,

 • Pemulihan projek perumahan terbengkalai yang memakan belanja RM3.4 bilion yang melibatkan 36 ribu unit dalam Belanjawan 2004.[4]
 • Mengambil alih dan mengurus projek perumahan di bawah Tabung Pusingan Perumahan Kos Rendah (TPPKR) yang kini berada di bawah TPPT Sdn Bhd juga dinyatakan dalam Belanjawan 2004.
 • Dalam Belanjawan 2008, sebanyak 6,000 unit di bawah Program Pemulihan Rumah Terbengkalai; 36,000 unit di bawah Program Perumahan Mampu Milik; dan 4,000 unit di bawah Program Rumah Mesra Rakyat.[5]

Tanggungjawab SPNB untuk menyediakan program perumahan yang terbaik untuk rakyat, walau bagaimanapun bukan semua projek tersebut memenuhi kriterianya akibat daripada isu skandalnya pada tahun lalu. Persoalannya, adakah tahap penglibatan yang besar dalam menangani projek perumahan mampu milik rakyat telah menyebabkan SPNB terjerumus dalam skandal perumahan yang teruk?

Laporan menjelaskan bahawa SPNB tidak dapat membayar baki pembayaran penuh kepada 34 kontraktor kelas A Bumiputera yang telah menjalankan 34 projek perumahan di seluruh negara.[6] Jumlah tersebut menyamai 35,000 unit kediaman yang bernilai RM100,000 sehingga RM150,000.

Hal ini berpunca daripada amalan SPNB yang bergantung harap kepada tanah-tanah yang dimilikinya dan unit perumahan yang tidak terjual sekaligus menjejaskan pusingan perniagaannya. Justeru, pihak kontraktor terbabit menuntut pembayaran sebanyak RM300 juta daripada SPNB.

Bukan itu sahaja, tetapi turut melibatkan kompleks perumahan bernilai RM1.5 bilion yang telah siap melewati jadual sepatutnya. Kompleks perumahan tersebut mengalami kecacatan struktur yang boleh menjejaskan sesiapa saja yang mendudukinya.[7]

Walaupun Kementerian Kewangan menolak sebarang usul penyiasatan yang harus dilakukan keatas SPNB, namun akhirnya sebuah pasukan tugas khas telah ditubuhkan untuk menyiasat kejadian tersebut.

Projek perumahan rakyat mampu milik yang tidak siap mengikut waktu dan spesifikasi yang ditetapkan telah menyebabkan kerugian yang besar terhadap pembeli-pembelinya.

Kajian Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) mendapati kira-kira 95,000 keluarga golongan berpendapatan sederhana dan rendah masih belum memiliki rumah yang sempurna meskipun kedua-dua Belanjawan lalu memperuntukkan sejumlah wang yang besar dalam menampung keperluan perumahan.[8] Ini sekaligus memberikan kesan negatif kepada para pembeli, iaitu rakyat.

Persoalannya adalah sejauh manakah keberkesanan kerajaan dalam mengatasi projek perumahan terbengkalai ketika Belanjawan 2004 dibentangkan,  sebanyak 204 projek terbengkalai yang melibatkan 66 ribu unit bernilai RM5.6 bilion?[9]

Sekiranya kes tersebut tidak diselesaikan dengan baik, mengapakah SPNB terus diberi kepercayaan untuk melaksanakan projek-projek perumahan?[10]

Apakah berlaku ketidakcekapan dalam pengurusan kewangan ketika menangani projek-projek perumahan yang diamanahkan oleh kerajaan kepada SPNB? Mengapa kerugian tersebut tidak dijalankan secara terbuka oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM)?

Tidak bermakna bidaan harga yang terendah dianggap berupaya menyiapkan projek tersebut dengan berkualiti dan jayanya! Rendahnya harga bidaan tidak boleh dijadikan sebagai petunjuk utama dalam memilih kontraktor-kontraktor.

PROJEK PENGANGKUTAN AWAM

Dalam Belanjawan 2008 misalnya, sebanyak RM12 bilion akan dibelanjakan untuk meningkatkan pengangkutan awam di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang dalam mengurangkan kesesakan jalan raya dan demi menyediakan sistem pengangkutan awam yang selesa. Manakala dalam Belanjawan 2004, pengangkutan bandar di Kuala Lumpur dan sekitar dipermodenkan dengan pembinaan sistem transit aliran ringan (LRT), monorel dan keretapi komuter elektrik.[11]

Dalam Belanjawan 2011, transit aliran berkapasiti tinggi (MRT) di Greater KL (Lembah Klang) akan dilaksanakan mulai tahun hadapan. Projek ini dengan anggaran kos pelaburan swasta kira-kira RM40 bilion ringgit dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2020 akan menambah kadar kepenggunaan pengangkutan awam sekurang-kurangnya 40 peratus.

Projek MRT dijangka menyediakan pengangkutan awam yang efisien dan selesa serta pengguna dapat menuju ke destinasi dengan pantas. Sistem MRT ini juga akan memperhebatkan jaringan hubungan di Lembah Klang dan diintegrasikan dengan mod pengangkutan yang lain seperti bas dan teksi.[12]

Kesesakan lalu lintas memang merugikan ekonomi negara. Kajian terbaru di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa rakyatnya membazirkan 38 jam setahun secara purata dalam kesesakan lalu lintas yang merugikan hampir US$78 bilion.[13]

Pada tahun 2007, statistik kadar pemilikan kenderaaan persendirian di Malaysia mencatatkan 67%, lebih tinggi berbanding dengan Filipina (10%), Hong Kong (16%), Singapura (21%) dan Taiwan (66%).[14]

Berdasarkan jumlah peruntukan kewangan yang sentiasa disalurkan untuk membina lebuhraya, rel-rel keretapi, pemanjangan rel LRT dan terbaru, MRT, adakah ini kelemahan utama dalam meningkatkan kecekapan sistem pengangkutan awam negara khususnya di Lembah Klang?

Sebagai contoh, KTM Komuter yang memulakan perkhidmatannya pada bulan Ogos tahun 1995 kini beroperasi dengan menggunakan 29 tren sahaja[15] berbanding pelan asal iaitu 62 tren![16]

Bagaimana hal ini boleh berlaku sedangkan sejak tahun 1995 beberapa stesen KTM telah beroperasi seperti KL Sentral, Mid Valley, Kepong Sentral, Serendah, Rasa, dan Kuala Kubu Bharu?[17] Manakala, sejak tahun yang sama, bilangan penumpang KTM telah meningkat 3 kali ganda.[18]

Jangan lupa bahawa dalam Belanjawan 2009, bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pernah berjanji membelanjakan RM35 bilion untuk meningkatkan kecekapan sistem pengangkutan dalam tempoh 2009-2014.[19]

Belum selesai soal KTM dan projek pemanjangan rel LRT, pilihan MRT yang bernilai RM36 bilion pula dipertaruhkan pada tahun 2011. Pada asalnya, MRT telah dicadangkan pada tahun 1990 an, namun tidak digalakkan oleh pakar-pakar geologi yang menyifatkan MRT sebagai tidak sesuai dengan rupa bentuk muka bumi Lembah Klang. Oleh sebab itu, LRT dipilih untuk menggantikan projek MRT.[20]

Persoalannya, adakah projek yang akan dilaksanakan oleh pakatan MMC-Gamuda Berhad boleh menyiapkan MRT tanpa sebarang kelewatan dan menanggung kos lebihan? Seperti kesemua Projek Penggerak Ekonomi (EPP) yang lain, kerajaan masih lagi tidak mempedulikan proses keterbukaan dan  ketelusan dalam pemberian tender projek!

Rakyat harus berasa curiga terhadap laporan teknikal MRT yang bakal dikemukakan oleh Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Laporan tersebut disiapkan oleh konsultan yang dilantik oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD).[21] Siapakah konsultan tersebut? Adakah konsultan itu mempunyai hubungan dengan MMC-Gamuda Berhad?

Oleh kerana projek MRT merupakan projek berkos tinggi dalam sejarah negara, pengajaran lalu yang melibatkan projek Empangan Bakun, Pelabuhan Zon Bebas Klang (PKFZ), Putrajaya dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA); kesemua kos projek mega berkenaan membesar dari kos asal yang menuntut kerajaan memberikan ‘insentif’ berupa ‘bail out’.

Umpamanya, operator asal LRT dan STAR dan Putra LRT menghadapi krisis kewangan syarikat yang serius mengakibatkan kerajaan melalui Syarikat Prasarana Negara Bhd (SPNB) pada tahun 2002 bertindak mengambil alih fungsi operator tersebut disusuli dengan KL Monorail pada tahun 2007.[22] Kesemuanya dimiliknegarakan oleh kerajaan.

Pada tahun 2006, para penumpang LRT terperangkap selama 30 minit akibat daripada kegagalan sistem komputernya.[23] Tidak cukup dengan itu, seramai 6 penumpang mengalami kecederaan serius apabila dua LRT bertembung di stesen Bukit Jalil pada tahun 2008.[24]

Apa yang dibimbangi berdasarkan sejarah pengangkutan awam beberapa tahun lalu, SPNB akhirnya akan mengambil alih projek MRT tersebut dan ini akan membebankan kewangan kerajaan dalam tempoh masa yang sangat panjang.

Jualan kereta yang mencecah lebih 350,000 unit setiap tahun[25] walaupun dua sistem LRT telah dibina dan sedang dipanjangkan. Justeru itu, apakah projek MRT akan melakukan perubahan?

LATIHAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Pembangunan sumber manusia merupakan perkara yang kritikal dalam usaha negara menjadi sebuab negara maju menjelang tahun 2020. Pembangunan industri berasaskan teknologi dan pengetahuan memerlukan lebih ramai tenaga kerja terlatih.

Bagi tujuan ini, kerajaan dilihat memberi penekanan terhadap peningkatan kualiti dan kuantiti tenaga kerja mahir dalam Belanjawan tahunan.

Antara contoh peruntukan dalam latihan pembangunan sumber manusia adalah;

 • Dalam Belanjawan 2004, sebanyak RM319 juta disediakan untuk Kementerian Pembangunan Sumber Manusia bagi tujuan tersebut. Selaras dengan keperluan untuk menyediakan lebih ramai tenaga kerja yang berkemahiran untuk memenuhi keperluan pasaran, kerajaan telah mengumumkan Tabung Pembangunan Kemahiran dalam Pakej Strategi Baru dan 500 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu pelatih institusi kemahiran mendapatkan pinjaman seperti Institut Latihan Perindustrian, Institut Kemahiran Mara, Institut Kemahiran Belia Negara dan institusi swasta yang terpilih.[26]
 • Dalam Belanjawan 2008, sebanyak RM2 bilion telah diperuntukkan kepada pelbagai agensi latihan kerajaan untuk meningkatkan bilangan dan kualiti pekerja terlatih selaras dengan keperluan pasaran. Manakala, skop pembangunan Tabung Pembangunan Sumber Manusia akan diperluaskan.[27]
 • Jumlah peruntukan dalam pembangunan sumber manusia terus meningkat dalam Belanjawan 2009 iaitu RM2.4 bilion.[28] Dalam Belanjawan 2011, program latihan 1Malaysia telah diperuntukan sebanyak RM500 juta dan beberapa lagi program yang bertujuan membangunkan sumber manusia.[29]

Laporan Model Ekonomi Baru (NEM) mendedahkan sebanyak 80% tenaga kerja negara adalah berpendidikan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  yang dikategorikan sebagai berkemahiran rendah berbanding dengan negara Korea Selatan (65%) dan Singapura (51%).[30]

Kelemahan menguruskan pelajar yang tercicir dalam sistem pendidikan juga perlu ditangani walaupun kedua-dua belanjawan tersebut ada memberikan penekanan terhadap pembangunan menyeluruh pendidikan vokasional dan teknikal seperti menaikkan taraf politeknik dan kolej komuniti. Adakah perancangan kerajaan untuk membelanjakan RM150 juta dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) untuk melatih seramai 20,000 pelajar yang tercicir akan berjaya setelah sejumlah wang yang besar dalam beberapa belanjawan lalu tidak menampakkan kesan yang nyata?[31]

Selain daripada itu, kerajaan juga perlu memikirkan pendekatan lain yang juga disarankan dalam laporan Model Ekonomi Baru (NEM) iaitu mempermudahkan kemasukan bakat asing ke negara. Hal ini bermakna urusan visa, membeli kediaman dan hal-hal berkaitan gaji yang kompetitif harus menjadi keutamaan kerajaan terutamanya dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh.

Di samping itu, pengajian tinggi negara amat dikenali sebagai kuantitinya, bukan kualiti. Kadar kemasukan ke universiti tempatan pada saban tahun kian meningkat menyebabkan begitu besar sekali pelaburan kerajaan ke atas mereka! Hasilnya adalah hanya 16% atau 30,832 pelajar-pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang kembali berkhidmat dengan kerajaan bermula dari tahun 2003 hingga 2007.[32]

Sekiranya dikaji Belanjawan 2011, peruntukan untuk menambah bilangan pemegang PhD adalah lebih kecil berbanding dengan peruntukan yang disalurkan kepada Program Latihan 1Malaysia.

PERBELANJAAN MENJADI TIDAK RASIONAL ATAS KEKURANGAN KUASA SEMAK DAN IMBANG

Pemusatan kuasa yang keterlaluan bukan sahaja mencemarkan konsep Federalisme, malah hal ini secara tidak langsung akan menjejaskan operasi dan pembangunan Kementerian serta agensi-agensi kerajaan tertentu. Oleh kerana kuasa Perdana Menteri berkembang seumpama tiada batasan, kekurangan semak dan imbang telah menjadikan perbelanjaan JPM bukan sahaja mengikut citarasa pemimpin, malah pelaksanaan projek-projek juga kurang rasional dan tidak seiras dengan hasrat kerajaan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.

BIRO TATANEGARA

Dalam Belanjawan 2011, Biro Tatanegara yang dikritik sebagai agensi menginstitusikan sentimen perkauman sempit masih diberikan ruang dan peranan yang agak penting. Bagi tahun 2011, jabatan tersebut diberikan peruntukan sebanyak RM67 juta, tidak jauh daripada RM79 juta perbelanjaan pada tahun 2010.

Perbandingan peruntukan Biro Tatanegara dengan agensi lain di bawah JPM adalah seperti berikut:

Peratusan Peruntukan Agensi-agensi JPM Berbanding dengan Biro Tatanegara

Butiran Program/Aktiviti Anggaran 2011  

(RM)

Perbandingan (%)
010500 Biro Tatanegara 66,879,200 100%
020000 Unit Perancang Ekonomi 38,599,000 58%
100000 Biro Pengaduan Am 14,950,000 22%
210000 SUHAKAM 9,600,000 14%
220000 Institut Integriti Malaysia (IIM) 11,200,000 17%
270000 Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional (JPNIN) 114,300,900 171%
290000 Suruhanjaya Perlantikan Hakim (SPK) 2,164,000 3%
331900 UNIK (Maksud Pengurusan) 26,000,000 39%
17500 Tambahan dan Pengubahsuian Sri Perdana 

(Jumlah RM65 juta)

19,500,000 29%
90000 Talent Corporation 30,000,000 45%
92000 UNIK (Maksud Pembangunan) 45,000,000 67%

Analisa berdasarkan jadual di atas menunjukkan berikut:

 • Peruntukan yang diberikan kepada Unit Perancing Ekonomi (EPU), institusi perancangan terpenting di negara ini hanya sekadar 58% peruntukan kepada Biro Tatanegara
 • Peruntukan yang diberikan kepada Biro Pengaduan Am hanya sekadar 22% peruntukan kepada Biro Tatanegara, sedangkan makin banyak aduan dibuat oleh rakyat mengenai isu kecekapan penghantaran kerajaan;
 • Peruntukan yang diberikan kepada Institut Integriti Malaysia (IIM) hanya sekadar 17% peruntukan kepada Biro Tatanegara, sedangkan mantan Perdana Mengeri Tun Abdullah Badawi begitu ghairah melancarkan Pelan Integriti Nasional pada tahun 2004 dan memperuntukkan berjuta-juta ringgit untuk menjayakan pelan tersebut.[33]
 • Peruntukan yang diberikan kepada SUHAKAM hanya sekadar 14% peruntukan kepada Biro Tatanegara.
 • Peruntukan yang diberikan kepada Suruhanjaya Perlantikan Hakim (SPK) hanya sekadar 3% peruntukan kepada Biro Tatanegara.

Najib begitu bersungguh-sungguh mengumumkan penubuhan Talent Corp dan UNIK dalam ucapan Belanjawan 2011, malah hakikatnya:

 • Talent Corporation akan ditubuhan pada awal tahun 2011 untuk menggubal National Talent Blueprint dan membangunkan pangkalan data tenaga kerja berkepakaran serta menjalin kerjasama dengan jaringan bakat di seluruh dunia. Dengan visi besar sebegini, peruntukan yang disalurkan kepada Talent Corp hanya sekadar 45% peruntukan kepada Biro Tatanegara sahaja.
 • Kerajaan akan menubuhkan Unit Inovasi Khas (UNIK) di bawah Jabatan Perdana Menteri sebagai pusat sehenti untuk merangka dasar dan strategi bagi menyediakan ekosistem kondusif. UNIK juga akan mengkomersilkan hasil penemuan R&D oleh universiti dan institusi penyelidikan. Selain itu, beberapa program dan aktiviti akan dirangka untuk meningkatkan inovasi, penciptaan produk baru dan pengkomersilan.
 • Walaupun jumlah peruntukan kepada UNIK adalah sebanyak RM71 juta, tetapi peruntukan bekalan (pengurusan) kepada UNIK adalah sebanyak RM26 juta sahaja. Peruntukan tersebut hanya sekadar 39% daripada jumlah peruntukan kepada Biro Tatanegara.

Perbandingan dengan Parlimen:

 • Walaupun Parlimen dianggap sebagai institusi perundangan yang penting, tetapi peruntukan yang diberikan kepada Biro Tatanegara adalah lebih tinggi, jika tidak setanding dengan peruntukan kepada Parlimen. Bagi tahun 2010, parlimen hanya diperuntukkan RM66 juta dan bagi tahun 2011, RM78 juta. Apakah rasional kerajaan di belakang cara peruntukan tersebut?

PROJEK PERMATA ROSMAH MANSUR

Sesungguhnya, usaha Permata mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan awal kanak-kanak di negara, namun berita ini amat menggusarkan rakyat.

Usaha murni untuk menaiktaraf mutu pendidikan awal ini tidak harus dipolitikkan sesuka hati. Permata selaku sebuah badan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk memperuntukkan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak dan telahpun diberikan peruntukan sebanyak RM20 Juta untuk usaha mereka.[34]

Justeru, apakah Permata ini merupakan keikhlasan Rosmah Mansur ataupun memperalatkan Permata demi kepentingan politik kepartian semata-mata?

Sebanyak 14 buah Pusat Program Anak Permata Negara (PAPN) di seluruh negara yang menelan perbelanjaan pembangunannya sebanyak RM10 juta.

Apa yang menghairankan,  Permata yang diketuai oleh Rosmah Mansur telah mengemukakan kertas kerja bagi menaiktaraf Tadika dengan menggunakan silibus Permata. Perdana Menteri Najib Razak menyokong usul tersebut dan menyarankan agar Kementerian berkenaan menyelaraskan mengikut piawaian sepertimana yang ditetapkan oleh Permata.[35] Kurikulum Permata disediakan oleh Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI).

Dalam Belanjawan 2011, kerajaan juga memperuntukkan 111 juta ringgit untuk program PERMATA, antaranya bagi pembinaan Fasa II Kompleks Sekolah PERMATA Pintar, membina 32 Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN) dan membiayai operasi 52 PAPN yang telah siap serta meneruskan program PERMATA Pintar, Seni, Insan dan Remaja.[36] Tindakan memberikan peruntukan yang besar kepada program Permata telah menimbulkan kritikan yang mendakwa sekolah-sekolah agama rakyat peringkat rendah hanya memperoleh peruntukan kecil RM95 juta[37] dan masyarakat Orang Asli sebanyak RM100 juta![38]

Najib Razak pernah mengatakan bahawa hasrat kerajaan mewujudkan Permata Pintar untuk memberi tumpuan kepada pelajar pintar, misalnya mengadakan tadika pintar dan sekolah pintar. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan telahpun memperkenalkan 300 buah Sekolah Kluster atau Kelompok Sekolah Cemerlang sejak tahun 2007, justeru itu, apakah perbezaan yang wujud di antara Sekolah Kluster dengan program Permata?[39]

Adakah program Permata mampu memperbaiki sistem pendidikan negara? Adakah anak-anak kampong dan desa berpeluang untuk menyertai program tersebut? Mengapakah program Permata menumpukan pelajar-pelajar pintar sekaligus bersifat eksklusif dan elitis?


[1] Ucapan Belanjawan 2004, m.s 84

[2] Ucapan Belanjawan 2008, m.s 17

[3] Ucapan Belanjawan 2011, m.s 48

[4] Ucapan Belanjawan 2005, m.s 85

[5] Ucapan Belanjawan 2008, m.s 17

[7] The Malay Mail, Arms purchase review on the cards, October 13, 2009

http://www.mmail.com.my/content/15614-arms-purchase-review-cards

[8] Berita Harian, 78,000 lagi kediaman kos rendah akan dibina, 30 Julai 2010

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/78_000lagikediamankosrendahakandibina/Article

[9] Ucapan Belanjawan 2004, m.s 85

[11] Ucapan Belanjawan 2004, m.s 3

[12] Ucapan Belanjawan 2011, m.s 13

[13] The Edge Malaysia, Politics should not get in the way, June 14, 2010

[14] Earth Times, Thailand car ownership reaches 31 percent

http://www.earthtimes.org/articles/news/58676.html

[18] The Star, KTM upgrades to be competitive, October 6, 2007

http://www.2t.com.my/news/ktmbrail.pdf

[19] Ucapan Belanjawan 2009

[20] The Edge Malaysia, MRT: An Option in transit, June 14, 2010

[21] The Star, SPAD close to finishing study on MRT, October 2, 2010

http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2010/10/2/business/7145604&sec=business

[22] The Edge Malaysia, MRT: An Option in transit, June 14, 2010

[23] The Star, Handling of trapped LRT passengers unacceptable, July 25, 2006

http://blog.thestar.com.my/permalink.asp?id=5099

[24] The Star, Six injured in LRT accident, September 25, 2008

http://thestar.com.my/news/story.asp?sec=nation&file=/2008/9/25/nation/2116102

[25] The Star, Motor vehicle sales for July increase by 3%, August 14, 2010

http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2010/8/14/business/6856103&sec=business

[26] Ucapan Belanjawan 2004, m.s 47

[27] Ucapan Belanjawan 2008, m.s 15

[28] Ucapan Belanjawan 2009

[30] New Economic Model (NEM), page 51

[35] Dasar Pendidikan Awal digubal

http://www.permata.jpm.my/buletin/28.html

[36] Ucapan Belanjawan 2011, m.s 36

[37] The Malaysianinsider, Belanjawan utamakan Permata Pintar anaktirikan SAR, dakwa Pemuda Pas

http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/bajet-utamakan-permata-pintar-anak-tirikan-sar-dakwa-pemuda-pas/

[38] Hadi kritik Permata Rosmah

http://www.malaysiakini.com/news/145633

Perspektif KPRU: Belanjawan 2011 Acuan Najibnomics Dan Mahathirisme

Pendahuluan

Apa yang unik (bukan UNIK) sangat dengan Belanjawan 2011? Kita tak perlukan kaca mata 3-D, kaca mata 2-D sudah memadai untuk mengupas kulit Belanjawan sehinggalah saraf-sarafnya – sebelah kiri warna Mahathirisme, sebelah kanan warna Najibnomics. Legasi Mahathirisme tergolong kepada yang positif dan yang negatif. Tetapi yang diwarisi Najibnomics setakat ini hanyalah legasi negatif malahan dibesar-besarkan skalanya sehingga menjangkaui pencapaian legasi negatif Mahathirisme. Meskipun begitu, pemimpin Kerajaan BESAR NAFSU masih tersenyum dengan pencapaian sebegitu negatif sedemikian besar dan penuh dengan khayalan sehingga hendaklah dibina Warisan Merdeka yang berangan-angan hendak menyentuh bulan yang membawa kegelapan.

Dasar Mahathirisme masih bersarang kuat dalam kotak pemikiran Najib Razak. Segala-galanya besar; perbelanjaan besar, Jabatan Perdana Menteri (JPM) yang terlalu berkuasa dan pelancaran projek-projek mewahnya jelas berniat untuk menanamkan legasi pemerintahannya seperti Mahathir. Berbilion-bilion ringgit wang rakyat dipergunakan sewenang-wenangnya demi memuaskan nafsu tamak,  haloba, serta cita-cita peribadinya. Sebilangan kecil elit dalam rangkaian politik perniagaan disandarkan harapan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang terbukti telah merosakkan struktur ekonomi sejak era pemerintahan Mahathir. Hasrat Najib dalam mentransformasikan ekonomi politik negara sehingga digelar sekumpulan pengkaji Universiti Harvard sebagai Najibnomics[1] rupa-rupanya lanjutan kepada episod besarnya Mahathirisme.

Belanja Besar Itu Sifat Najibnomics

Belanjawan 2011 bukan sahaja memberi keutamaan kepada projek mega, malahan pemimpin Kerajaan BESAR NAFSU mempunyai kecenderungan untuk mengagumi projek pembinaan infrastruktur besar-besaran sebagai warisan kepimpinannya. Menara Berkembar Petronas umpamanya disifatkan sebagai simbol kemegahan negara dan monumen kepada semangat Malaysia Boleh. Tidak sampai dua tahun berkuasa, Warisan Merdeka yang bernilai RM5 bilion diperkenalkan oleh Najib kepada rakyat jelata sebagai satu lagi kononnya mercu kebanggaan negara dan mendatangkan kesan limpahan ekonomi yang besar.

Daripada Mahathirisme kepada Najibnomics, saiz menjadi ukiran pencapaian agenda transformasi ekonomi negara. Alasan Najib untuk mempertahankan pembinaan Warisan Merdeka juga tiada bezanya dengan alasan penyokong Mahathirisme iaitu semakin besar sesuatu projek tersebut, semakin besarlah keuntungan yang diperolehi. Realitinya, semakin besar sesuatu projek tersebut, semakin besarlah tanggungan kerugian yang bakal dipikul oleh kerajaan. Apa yang dikesali, Najib didapati obses kepada teori ekonomi firaun Mahathir.

Era JPM BESAR Bermula

Ungkapan era kerajaan mengetahui segalanya sudahpun berakhir menimbulkan tanda tanya dalam benak fikiran rakyat. Sekiranya benar dakwaan Najib bahawa era kerajaan mengetahui segalanya sudahpun berakhir, nampaknya era JPM BESAR dan tahu segalanya sedang bermula dengan hebatnya!

Mengapakah dikatakan demikian? Hal ini kerana apabila perbelanjaan Kerajaan Persekutuan berkembang sebanyak 33% sejak tahun 2007, perbelanjaan JPM melonjak sebanyak 130% dalam tempoh yang sama. Akibat pemusatan kuasa JPM, sekarang lebih 50 buah agensi terletak di bawah kendaliannya dan masih ditokok tambah tanpa segan dan sekatan. UNIK bukanlah agensi terakhir. UNIK bukanlah sesuatu yang unik.

Agensi-agensi penting yang sewajarnya bertanggungjawab kepada Parlimen seperti Petronas dianaktirikan kepada JPM atau lebih tepat Perdana Menteri. Lebih menghairankan, apakah rasionalnya meletakkan Biro Tatanegara (BTN) dan Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) di bawah JPM? Malahan, Perdana Menteri sendiri turut menyelia 1MDB dan Ekuinas seolah-olah beliau sahajalah yang mengetahui segala-galanya. Langkah tersebut mirip  penekanan seorang filasuf Perancis, Alexis de Tocqueville yang pernah menulis ”A central power, however enlightened and wise imagines it to be, can never be alone foresee all the details of the life of a great nation. Such a task exceeds human strength[2]

Kroni Besar Acuan Najibnomics

Amalan kronisme dengan kroni-kroni besar memang jelas dalam kedua-dua pentadbiran baik Mahathir ataupun Najib. Sistem ekonomi yang dikawal secara langsung dengan tahap penglibatan kerajaan yang keterlaluan merupakan faktor mengapa kronisme dan rasuah berleluasa di Malaysia. Rakyat telah menyaksikan bagaimana banyak syarikat besar negara telah diselamatkan oleh kerajaan atas alasan menyelamatkan pekerjaan. Atas mitos JPM BESAR dan tahu segalanya, keuntungan diswastakan manakala kerugian dinasionalisasikan.

Contohnya, kajian yang dilakukan oleh Simon Johnson dan Todd Minton menyimpulkan bahawa kronisme meningkat selaras dengan kawalan modal dan membuktikan bahawa hanya firma atau syarikat yang berkaitan dengan Mahathir mengalami kenaikan harga saham sejurus krisis Kewangan Asia pada tahun 1997.[3]

Jika diimbas kembali era Mahathirisme berpandukan buku Barry Wain, senarai yang disyaki mengandungi elemen skandal atau elemen kontroversi lain cukup besar saiznya secara total dan secara anggaran (KPRU_Lampiran). Contohnya, Mahathir pernah menyelamatkan syarikat Perwaja Steel daripada kerugian RM10 bilion. Masih ingat isu penyelamatan UEM? Masih ingat isu penyelamatan Renong menggunakan dana EPF?

Sementara Kerajaan BESAR NAFSU berhujah kuat mengenai pendapatan tinggi, amalan kroni besar membawa implikasi sebaliknya di mana yang berusaha dan bekerja dengan gigih terhukum kerana tidak mempunyai pertalian politik kepada kerajaan dan parti politik. Justeru, yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Sistem kapitalis dipersalahkan manakala demokrasi terpimpin ala Mahathir disanjung tinggi oleh Najib berikutan penjelmaan legasi negatif Mahathirisme dalam acuan terkini yang bernama Najibnomics.

Dimensi Politik Najibnomics

Jika diteliti belanjawan 2011, keunikan Najibnomics menonjol sekali dengan belanja besar, projek besar dan peruntukan besar JPM. Sesungguhnya, dimensi politik ala Mahathir juga mencorakkan pemerintahan Najib. Najibnomics terserlah dengan legasi politik Mahathirisme yang negatif.

Politik populis yang mendominasi pembentangan Belanjawan 2011 tidak lain tidak bukan tujuannya untuk meraih sokongan jutaan pengundi tanpa rasa bersalah terhadap kerosakan sistem ekonomi kemudiannya. Defisit yang terpaksa ditanggung hampir satu setengah dekad terus membengkak akibat projek mega yang tidak strategik mengikut keperluan politik Kerajaan BESAR NAFSU. Seterusnya, rakyat yang terus terpinggir dari arus dasar pembangunan mempunyai daya kebergantungan yang tinggi terhadap Kerajaan BESAR NAFSU.

Institusi kerajaan yang terlibat dalam gejala kronisme yang berasaskan politik naungan (patronage politics) dan budaya rent-seeking di Malaysia berlaku sejak era pemerintahan Mahathir lagi. Rosaknya sistem kehakiman, perundangan dan eksekutif akibat daripada perlanggaran hukum pengasingan kuasa ternyata membawa padah politik dan ekonomi negara. Rakyat pula terus dicengkam dengan pelbagai tekanan dan intimidasi daripada kerajaan. Keseluruhan jentera; polis, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (SPRM) dan sebagainya digunakan sepenuhnya untuk mencapai penguasaan secara total ke atas kehidupan rakyat jelata.

Daripada era Mahathirisme kepada Najibnomics, percubaan penguasaan hegemoni secara total dilakukan secara berterusan. Jika hari ini disuapkan dengan janji manis pendapatan tinggi dan gaji minimum, keesokan hari disuapkan pula dengan penekanan kebebasan media. Jika hari ini disuapkan dengan projek mega yang berangan-angan hendak menyentuh bulan yang membawa kegelapan, keesokan hari disuapkan pula dengan berita Wartawan Malaysiakini dihalau keluar dari Persidangan UMNO.

Tatkala rakyat dibuai dengan kehidupan negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, kebebasan ala Mahathir dijadikan rujukan utama Najib untuk menekan pembangkang, media alternatif serta gerakan massa! Najib secara  terang-terangan menawarkan sejumlah wang kepada rakyat Sibu sewaktu pilihan raya kecil Sibu pada bulan Mei lalu. Kartunis Zunar menjadi mangsa ketidakadilan gara-gara menulis kisah satira politik Najib dan isteri.

Sejauh manakah kebebasan  yang dikatakan oleh Mahathir dan Najib menjadi praktis di Malaysia? Bukankah Perlembagaan Persekutuan dan kehakiman sepatutnya menentukan semak dan imbang (check and balance) kuasa eksekutif daripada melanggar prinsip negara hukum? Bagi Mahathir dan Najib, isu keadilan sosial dan demokrasi bukanlah keutamaan pemerintahannya. Malahan, tiada pun ”NKRA” untuk keadilan sosial dan tiada pun usaha untuk mengembalikan integriti sistem kehakiman negara.

Dalam kenyataan[4] yang lepas, KPRU pernah mencadangkan 5 Bidang Politik Utama Negara (NKPA) sebagai langkah perintis mengangkat kembali keyakinan rakyat terhadap sistem pemerintahan negara. Apakah tuntutan pembaharuan dimensi politik dipandang berat oleh Kerajaan BESAR NAFSU bertunjangkan Najibnomics? Apakah pembaharuan dimensi ekonomi ala Najib dapat dilakukan tanpa pembaharuan dimensi politik?

Lampiran

Bil Perkara Nilai Pembaziran (RM juta) Tahun
1 Kerugian Maminco dan spekulasi pasaran timah 1,600 1983
2 Kerugian Bank Bumiputra Malaysia di Hong Kong 3,200 1984
3 Penyelamatan Bank Bumiputra kali ke-2 982 1989
4 Kerugian daripada Spekulasi FOREX 30,000 1989
5 Kerugian Perwaja 11,000 1990
6 Kerugian Penjara Kuching 98 1998
7 Penyelamatan Bank Bumiputra kali ke-3 750 1998
8 Penyelamatan Renong menggunakan dana EPF 1,500 1998
9 Penyelamatan Sime Bank 1,200 1998
10 Penyelamatan UEM 3,800 2001
11 Kerajaan membeli saham MAS daripada Tajudin dengan harga RM8 setiap saham sedangkan harga pasaran hanya RM3.68 1,800 2001
12 Monorail 20 2001
13 Port Klang Free Zone (PKFZ) 4,600 2002
14 Penyelamatan MAS 7,900 2003
15 Pembelian MV Augusta pada €70 juta dan kemudian dijual pada harga €1. 800 2004
16 Jumlah Pampasan kepada syarikat konsesi Tol 38,500 2006
17 Le Tour de Langkawi 2 2007
18 Subsidi kepada IPP 22,000 2010
Jumlah: 128,152

[1] The Star, Harvard Business School to study Najibnomics, September 25, 2009

http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/9/25/business/20090925134657&sec=business

[3] Simon Johnson and Todd Mitton, “Cronyism and Capital Controls: Evidence from Malaysia,” Journal of Financial Economics, Vol. 67, No. 2 (February 2003), pp. 351–382.


Perspektif KPRU: Kewajaran Pelaksanaan Gaji Minimum

Dewan Rakyat akan bersidang semula pada 11 Oktober 2010. Menjelang persidangan Parlimen kali ini, kita sering terbaca paparan-paparan berita yang mengatakan bahawa kerajaan akan mengemukakan dasar berhubung gaji minimum. Apabila ditinjau kembali sejarah, tuntutan gaji minimum oleh golongan pekerja bukanlah sesuatu yang baru, cuma tindakan berlainan diambil oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan politik dan keperluan semasa.

Kali terakhir gesaan sebegitu dibuat secara besar-besaran adalah pada 18 Jun 2007. Ketika itu, Kongress Kesatuan Sekerja Malaysia (MTUC) menghantar satu memorandum kepada Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi untuk menuntut gaji minimum RM900 dan Elaun Kos Hidup RM300.

Sebelum itu, pada 21 September 2006, Jaringan Rakyat Bertindak (JERIT), sebuah pertubuhan bukan kerajaan, juga menganjurkan satu piket yang melibatkan lebih 1,500 pekerja kilang dari seluruh Malaysia. Mereka hadir ke Parlimen untuk menghantar lebih 50,000 kad tuntutan yang menuntut Perdana Menteri supaya menggubal Akta Gaji Minimum serta undang-undang yang menjamin hak pekerja. Kedua-dua desakan langsung tidak dihiraukan oleh kerajaan, malah ramai penuntut gaji minimum tersebut diserbu dan direman oleh polis.

Anehnya, pendirian kerajaan berubah secara drastik pasca 8 Mac 2008. Daripada pengabaian terhadap tuntutan gaji minimum,, kerajaan kini bertukar menjadi ”rakan seperjuangan” para pekerja dan tidak bersabar-sabar memperkenalkan dasar gaji minimum. Pemuda UMNO/BN juga sibuk merancang forum awam bersama MTUC bagi ”memperjuangkan” pelaksanaan gaji minimum, seakan-akan terlupa pihak mana terlibat dengan penyekatan pertumbuhan gaji dan penambahbaikan kebajikan pekerja selama empat dekad![1]

Perkembangan baru-baru ini jelas menunjukkan bahawa perubahan sikap pemerintah tidak berlaku secara tiba-tiba. Perubahan ini merupakan produk PRU-12 dan hasil perjuangan pelbagai pihak termasuk kesatuan sekerja, pertubuhan bukan kerajaan, pihak pembangkang dan lain-lain. Tanpa peniupan angin perubahan yang kencang sehingga mengubah landskap politik Malaysia, segala perkembangan sebegini mustahil berlaku.

Pasca 8 Mac, Kita bukan sahaja menyaksikan pembentangan Manisfesto Pakatan Rakyat yang dicorakkan oleh wacana gaji minimum, tetapi juga pelaksanaan dasar berkaitan oleh Kerajaan Selangor. Kini giliran Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan dasar tersebut.

Bagi sesetengah pihak yang masih mempunyai keraguan terhadap pelaksanaan gaji minimum, mungkin analisis kepada persoalan berikut dapat menyakinkan anda: Adakah pelaksanaan gaji minimum membawa faedah kepada pihak pekerja, perniagaan dan pertumbuhan ekonomi negara? Mengapakah gaji minimum harus dilaksanakan di Malaysia?

Sebab utama pelaksanaan gaji minimum adalah pendapatan pekerja di Malaysia masih rendah dan sudah lama berada pada tahap hampir beku (stagnation). Mengikut Laporan Model Ekonomi Baru, sebanyak 40% isi rumah di Malaysia yang berpendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan.[2] Selain itu, kira-kira 442,000 orang atau 34% daripada 1.3 juta pekerja tempatan memperoleh pendapatan bulanan di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) iaitu RM720 sebulan.[3] Tambahan lagi, Malaysia telah mengalami stagnasi produktiviti di mana mengikut kajian Bank Dunia, pertumbuhan gaji sebenar di Malaysia hanya mencatatkan pertumbuhan 2.6% dari tahun 1994 hingga 2007. [4]

Malaysia juga mengalami cabaran dari segi jurang pendapatan yang semakin luas. Pendapatan isi rumah 40% terendah hanya mencapai 1/7 daripada 20% isi rumah tertinggi, dan lebih kurang 4 juta warga Malaysia hidup di bawah purata tahap KNK iaitu AS$7,600 setiap tahun atau RM2,200 setiap bulan.[5] Oleh yang demikian, pelaksanaan gaji minimum adalah kritikal untuk mengurangkan jurang pendapatan golongan berlainan dalam strata masyarakat tanpa mengira kaum, di samping mengimbangi gaji sebenar (real wage) yang tidak mencatatkan peningkatan signifikan dalam tempoh 10 tahun yang lalu.

Dengan kata lain, penetapan gaji minimum bukan sahaja dapat dilihat sebagai salah satu langkah memantapkan jaringan perlindungan sosial untuk golongan miskin (majoriti golongan pekerja), malah juga dapat membantu meningkatkan produktiviti melalui pengenalan faktor tolakan (push factor), iaitu dengan menetapkan gaji minimum dan memaksa majikan mencari jalan penyelesaian untuk meningkatkan produktiviti mereka. Sesungguhnya, pelaksanaan gaji minimum adalah selari dengan hasrat rakyat untuk mencapai negara berpendapatan tinggi.

Adakah gaji minimum akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara? Pada tahun 2006, International Labour Organisation (ILO) mengeluarkan satu kertas kerja mengenai dasar gaji minimum.[6] Kertas kerja tersebut menyebut bahawa kebanyakan kajian tidak menunjukkan impak negatif terhadap peluang pekerjaan selepas pengenalan gaji minimum (walaupun sebahagian kecil menunjukkan begitu), malah terdapat kajian yang menunjukkan kesan positif. [7]

Menyentuh dakwaan bahawa gaji minimum akan memberi impak negatif kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS), Fiscal Policy Institute di Amerika Syarikat telah menjalankan satu kajian pada tahun 2006 untuk membandingkan kesan gaji minimum terhadap pertumbuhan PKS dan juga tahap gaji antara negeri-negeri di Amerika Syarikat.[8] Hasil kajian sepanjang tempoh tahun 1998 hingga 2003 menunjukkan prestasi negeri dengan pelaksanaan gaji minimum yang lebih tinggi adalah lebih baik: [9]

 • Pertumbuhan bilangan perniagaan kecil (kurang daripada 50 pekerja) adalah lebih tinggi (5.4% berbanding dengan 4.2% bagi negeri dengan gaji minimum lebih rendah);
 • Pertumbuhan peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan kecil adalah lebih tinggi (6.7% berbanding dengan 5.3% bagi negeri dengan gaji minimum lebih rendah);
 • Pertumbuhan jumlah gaji tahunan juga lebih tinggi (24.5% berbanding dengan 21.2% bagi negeri dengan gaji minimum lebih rendah).

Terbukti daripada kajian tersebut bahawa selepas pengenalan gaji minimum, kebanyakan majikan tidak memberhentikan pekerja, sebaliknya melambatkan kadar penambahan sumber tenaga kerja, mengurangkan masa kerja, meningkatkan harga, dan juga mencari penyelesaian lain supaya pekerja mereka menjadi lebih produktif. Tren sebegini juga dikenalpasti oleh Low Pay Commission di British pada tahun 2005 selepas pengenalan gaji minimum sejak tahun 1999.[10]

Sebenarnya, pengenalan gaji minimum selain dapat membantu golongan pekerja yang miskin, golongan pekerja wanita juga banyak mendapat manfaat daripadanya. Statistik menunjukkan 2/3 daripada penerima gaji minimum di British merupakan golongan wanita.

Memang benar bahawa kebanyakan negara maju telah memperkenalkan dasar gaji minimum. Bersandarkan statistik perbandingan pada peringkat antarabangsa, daripada 197 buah negara, hanya 28 buah negara yang tidak melaksanakan gaji minimum. Walau bagaimanapun, gaji minimum tidak harus dihadkan sebagai satu-satu kriteria untuk meningkatkan taraf kehidupan para pekerja. Sebagai contoh, walaupun kebanyakan kerajaan Scandinavia seperti Norway, Denmark dan Finland tidak menetapkan gaji minimum, tetapi majoriti pekerja mereka dilindungi oleh perjanjian ataupun rundingan kolektif antara majikan dengan pekerja dalam pelbagai sektor.[11] [12] Rundingan kolektif tersebut adalah begitu komprehensif di Norway sehingga gaji minimumnya adalah dua kali ganda lebih tinggi daripada British pada tahun 2008. [13]

Oleh yang demikian, selain daripada memberi tumpuan kepada pelaksanaan gaji minimum, dasar lain juga harus dipertimbangkan dalam memperkukuh hak dan kebajikan pekerja supaya taraf kehidupan pekerja dan mutu kerja dapat dipertingkatkan secara keseluruhannya. Sebagai titik tolak baru pasca 8 Mac, cadangan berikut wajar diberikan pertimbangan oleh pemerintah sebagai ”pakej gaji minimum”:

 • Hak pekerja untuk membentuk kesatuan sekerja mengikut kesesuaian dan pilihan pekerja sendiri dan memastikan mereka diberi hak dan perlindungan selaras dengan piawaian antarabangsa;
 • Penubuhan Dana Penamatan Kerja;
 • Pengenalan sistem pencen untuk setiap pekerja sektor swasta;
 • Pengenalan usia tamat tempoh perkhidmatan 60 tahun bagi kedua-dua sektor awam dan swasta.

[2] Model Ekonomi Baru, 2010, m.s 35

[5] Laporan Model Ekonomi Baru, 2010, m.s 41

[7] “The majority of studies conclude that the minimum wage has – at most – a small negative

effect on employment (there might even be a positive effect).”, ILO, 2006.

[8] States with Minimum Wages above the Federal Level have had Faster Small Business and Retail Job Growth, Fiscal Policy Institute, 2006.

 

Laksanakan Bidang Politik Utama Negara (NKPA) Serentak Dengan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA)

Kerajaan telah menggariskan 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) bersama-sama dengan 131 Projek Permulaan (EPP) serta 60 peluang perniagaan sempena Hari Terbuka Program Transformsi Ekonomi (ETP) di PWTC. Melalui ETP, kerajaan berhasrat menarik keseluruhan jumlah pelaburan swasta sebanyak USD266 bilion dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, dan turut menyumbang kepada 60% jumlah pelaburan berjumlah USD444 bilion.

Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) ingin menekankan bahawa selepas krisis kewangan Asia 1997-98, pelaburan swasta di Malaysia turut menjadi lumpuh dan lembap. Jumlah pelaburan swasta dari tahun 2005 hingga 2010 adalah sebanyak RM410 bilion, ataupun secara purata berjumlah RM68 bilion setahun sahaja.[1] Aspirasi ETP untuk melonjakkan jumlah pelaburan swasta ke tahap RM120 bilion setahun merupakan satu cabaran besar.

Untuk mencapai negara berpendapatan tinggi, selain daripada dasar pembangunan ekonomi, Kerajaan Najib harus melaksanakan langkah perubahan dan pembaharuan dalam bidang politik secara serentak supaya perkara ini dapat menjana impak yang mampu melipatgandakan usaha peningkatan pelaburan dan daya saing negara. Dengan itu, KPRU menggariskan 5 Bidang Politik Utama Negara (NKPA) sebagai langkah perintis bagi mewujudkan suasana pembangunan ekonomi dan pelaburan yang kondusif di Malaysia.

NKPA 1: Pembaharuan Proses Penyediaan Belanjawan Negara

Seperti yang dihuraikan dalam kenyataan KPRU bertajuk “Buktikan KPI Kerajaan dengan Pembentangan Laporan Penilaian Separuh Penggal Belanjawan Negara 2010[2], negara yang tidak mempunyai proses penyediaan belanjawan telus dan terbuka lazimnya merupakan negara berpendapatan rendah. Kebanyakan negara dalam golongan tersebut adalah negara yang banyak bergantung kepada pendapatan hasil minyak atau pinjaman luar negara yang mempunyai samada institusi demokrasi yang lemah ataupun diperintah oleh regim kukuh besi. Maka, sebagai langkah pertama membuktikan kepercayaan dan keazaman kerajaan hari ini terhadap ketelusan dan tadbir urus yang baik, kerajaan wajar menjadi teladan dengan memperbaharui proses penyediaan Belanjawan Negara.

NKPA 2: Pembaharuan PDRM Melalui Penubuhan IPCMC

Sebelum persaraan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan, kenyataan beliau bahawa terdapat sesetengah pihak daripada Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang mencampuri urusan Polis Diraja Malaysia (PDRM), telah menjadi kejutan ramai.[3] Tambahan pula, penahanan kartunis Zunar baru-baru ini sekali lagi membuktikan sikap tidak professional agensi polis di Malaysia. Beliau bukan sahaja direman melebihi 24 jam, dibawa ke 7 balai polis sebelum mengambil keterangan, malah haknya untuk diwakili peguam juga dinafikan.[4] Pada masa yang sama, jumlah kes kematian dalam tahanan dan penyalahgunaan kuasa polis juga menunjukkan tren peningkatan yang membimbangkan. Hal ini seterusnya akan menyebabkan rakyat berasa tidak selamat meskipun kerajaan memberikan statistik kadar jenayah yang memaparkan gambaran penurunan.

Sehingga hari ini, penubuhan Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis (IPCMC) seperti yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Diraja Pembaikan Perjalanan dan Pengurusan Polis masih belum dilaksanakan. Malahan, cadangan tersebut turut digantikan dengan versi mini yang digelar Suruhanjaya Aduan Khas (SCC) dan kemudian Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) yang sememangnya jelas tidak dapat meyakinkan orang ramai.

Sudah tiba masanya kerajaan meneliti semula cadangan penubuhan IPCMC bagi memulihkan keyakinan orang ramai dan para pelabur terhadap badan penguatkuasaan dan juga taraf keselamatan negara ini.

NKPA 3: Pembaharuan Institusi Parlimen

Kepentingan dan kedaulatan Parlimen sebagai badan perundangan di Malaysia dilihat sama sekali tidak diberikan perhatian sewajarnya sebelum ini. Peranan pembangkang sebagai kuasa semak dan imbang (check and balance) juga tidak ditiikberatkan dan diinstitusikan dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia.

Langkah pembaharuan terhadap institusi parlimen dapat memberikan gambaran  kepada pelabur dan orang ramai bahawa kerajaan Malaysia mengambil berat terhadap cabang perundangan, fungsi pembangkang sebagai kuasa semak dan imbang, dan juga representasi suara rakyat yang terbanyak. Malahan, amalan persidangan dewan di Malaysia sekarang ini pun tidak memberikan ruang yang berpatutan kepada peranan semak imbang untuk berfungsi dengan baik.

Oleh yang demikian, beberapa inisiatif wajar dilaksanakan untuk menonjolkan imej Malaysia sebagai negara maju yang dapat menjalankan urusan kerajaan secara demokratik dan matang. Antaranya termasuk:

 • melantik Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang (PAC) dari kalangan pembangkang;
 • menubuhkan jawatankuasa pilihan dalam bidang-bidang tertentu;
 • menginstitusikan peruntukan kepada setiap Ahli Parlimen tanpa mengira partisan;
 • memberikan ruang kepada pembentangan Rang Undang-Undang Ahli Parlimen Biasa (private members’ bill).

NKPA 4: Pembaharuan Badan Kehakiman

Selepas siasatan inkuiri dibuat oleh Suruhanjaya Diraja mengenai kemelut pita video Lingam, bukan sahaja tiada pihak yang dikenakan tindakan, malah dua bekas ketua hakim negara bersama peguam Datuk VK Lingam yang terlibat dalam kes tersebut berjaya mendapatkan semakan kehakiman bagi mencabar hasil penemuan yang terkandung dalam laporan siasatan Inkuiri Suruhanjaya tersebut.[5]

Perkara ini telah menyebabkan imej institusi kehakiman Malaysia sekali lagi terhakis lebih-lebih lagi apabila Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa di mahkamah atas tuduhan meliwat pembantu peribadinya yang bernama Saiful Bukhari. Proses pembicaraan yang kurang telus dan penuh dengan kecurigaan itu telah menimbulkan keraguan dalam kalangan pelabur, orang awam dan masyarakat antarabangsa. Perkara ini telah dikenal pasti oleh Jutawan British Richard Branson dengan menyatakan bahawa perbicaraan tersebut telah menjadi ’duri dalam daging’ dan  menjejaskan keyakinan pelabur.[6]

Perkembangan peristiwa-peristiwa yang disebut di atas seolah-olah memberikan gambaran kepada pelabur dan rakyat bahawa kerajaan tidak dapat, bahkan tidak berniat melakukan sebarang perubahan  untuk memperbaiki imej badan kehakiman di negara ini. Oleh sebab itu, untuk memulihkan keyakinan pelabur dan rakyat, kerajaan wajar menggariskan beberapa langkah tambahan bagi memantapkan sistem kehakiman negara kita. Penguatkuasaan akta-akta seperti Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan Akta Jawatankuasa Etika Hakim yang merupakan legasi di zaman Abdullah Badawi sudah tidak lagi memadai.

NKPA 5: Pembaharuan Sistem Pilhanraya

Hari ini, terdapat sekurang-kurangnya 4 juta senarai warga Malaysia berkelayakan mengundi yang masih belum lagi mendaftar sebagai pengundi. Pada masa yang sama, terdapat lebih kurang 750 ribu warga Malaysia yang sedang bekerja/bermastautin di luar negara yang tidak dapat mengundi dalam pilihanraya lalu.

Bagi memulihkan sistem semak dan imbang, kerajaan wajar meneliti kelemahan sistem dan pentadbiran pilihanraya yang sedia ada. Pendaftaran menjadi pengundi secara automatik, mengadakan mekanisma mengundi bagi warga Malaysia di luar negara, rombakan sistem undi pos yang kurang telus, peranan media semasa pilihanraya umum dan langkah-langkah lain haruslah disemak dan dilaksanakan secara berperingkat.

Adalah tidak munasabah sama sekali jika kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit bagi menjalankan kajian dan menubuhkan makmal untuk Program NKEA dan Progam Transformasi Kerajaan (GTP), tetapi enggan mengakui bahawa pembaharuan institusi politik adalah sama, jika tidak lebih penting daripada inisiatif pembaharuan ekonomi. Selain dari NKRA dan NKEA, rakyat seluruhnya juga ingin melihat Bidang Politik Utama Negara, ataupun NKPA dilaksanakan secara serentak. KPRU bersependapat dengan penekanan kerajaan terhadap prinsip ketelusan, inklusif dan mengutamakan pencapaian. Pelaksanaan kelima-lima NKPA tersebut akan menjadi langkah perintis memulihkan keyakinan pelabur, membangunkan ekonomi Malaysia dan meningkatkan taraf hidup rakyat.


[1] http://www.theedgemalaysia.com/highlights/173963-roadmap-to-high-income-nation.html

[2] https://kpru2010.wordpress.com/2010/09/27/buktikan-kpi-kerajaan-dengan-pembentangan-laporan-penilaian-separuh-penggal-belanjawan-negara-2010/

[3] http://www.malaysiakini.com/news/142115

[4] http://merdekareview.com/bm/news.php?n=11125

[5] http://www.malaysiakini.com/news/140915

[6] http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ju3DcrQHWxHHPZeOJUWKWbJSnVuA