10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

Topic: Rancangan Malaysia Kesepuluh (RM10), Dasar Ekonomi Baru dan Model Ekonomi Baru (10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model) Date: 14th June 2010 (Monday) Time: 1.00 p.m to 3.00 p.m Venue: Bilik Taklimat, Level 1, Main Block, Parliament, KL. Speaker: Prof. Jomo K S Notes for Download: 10th Malaysia Plan, New Economic Policy … Continue reading 10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

RESPONS KEPADA BELANJAWAN 2011: PEMUSATAN KUASA KERAJAAN BN DAN KESANNYA

PEMUSATAN KUASA EKSEKUTIF TERUTAMANYA JABATAN PERDANA MENTERI Terlalu banyak sumber dan kuasa yang dimiliki oleh Jabatan Perdana Menteri (JPM) khususnya lebih daripada 50 buah agensi di bawah kendaliannya. Dikatakan setiap belanjawan tahunan, JPM akan menikmati sebahagian besar daripada peruntukan kewangan tersebut. Ini memang mencurigakan rakyat berhubung keberkesanan dan kecekapan Kerajaan Persekutuan dalam mentadbir hal ehwal … Continue reading RESPONS KEPADA BELANJAWAN 2011: PEMUSATAN KUASA KERAJAAN BN DAN KESANNYA