LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2009: PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

PERBELANJAAN MELEBIHI PERUNTUKAN[1] Adalah didapati kerajaan berbelanja melebihi peruntukan mengikut objek am. Jumlah perbelanjaan melebihi peruntukan adalah sebanyak RM4.8 bilion, seperti di bawah: Perkara (Rm juta) 2005 2006 2007 2008 2009 Perbelanjaan Tanpa Peruntukan 20.45 4.98 8.92 0.52 45.49 Perbelanjaan Melebihi Peruntukan 2,608.80 4,077.53 2,238.94 5,700.43 4,830.80 Tambahan Peruntukan Tidak Dibelanjakan 115.61 502.30 285.49 48.23 … Continue reading LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2009: PENYATA KEWANGAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

FTAs and the Automotive Industry in Southeast Asia: Comparing Thailand and Malaysia

Topic: FTAs and the Automotive Industry in Southeast Asia: Comparing Thailand and Malaysia Date: 29th October 2010 (Friday) Time: 2.30 p.m to 4.00 p.m Venue: Bilik Jawatankuasa 1, Level 1, Main Block, Parliament, KL. Speaker: Dr. Kitti Prasirtsuk Notes for Download: FTAs and the Automotive Industry