Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) merakamkan penghargaan kepada badan bebas penasihat Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) yang berjaya membentangkan Bahagian Kedua Model Ekonomi Baru (NEM2) walaupun berhadapan dengan pelbagai rintangan dalaman daripada Kerajaan UMNO/Barisan Nasional. Namun begitu, adakah Najib dan UMNO/Barisan Nasional mempunyai keazaman politik untuk melaksanakan cadangan-candangan bernas tersebut masih menjadi tanda tanya. Persoalannya, apakah Najib dan barisannya sedia menerima teguran MPEN dan menjalankan agenda pembaharuan, ataupun terus diheret oleh pertubuhan seperti PERKASA yang anti-reformasi, di samping turut menunduk kepada kroni dan hulubalang politik UMNO/BN?

Keraguan ini bukan sekadar persepsi rakyat jelata, tetapi juga tertanam dalam sanubari pelabur-pelabur swasta dan asing. Kenyataan NEM2 bahawa “Given the high level of current private sector skepticism” (m.s i) (ataupun keraguan pihak swasta yang berada pada tahap tinggi) memang bukan satu persepsi, tetapi juga satu realiti. NEM2 melaporkan bahawa Malaysia sekarang mempunyai 445 Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC) (m.s 18). Maka tujuan Program Transformasi Ekonomi (ETP) adalah untuk memastikan peranan pembangunan ekonomi dipikul semula oleh pihak swasta. Malahan, pelaksanaan pelbagai Projek Permulaan (EPP) melihatkan kebanyakan projek mega dianugeahkan tanpa elemen ketelusan dan pembidaan terbuka seperti berikut:

  • Projek MRT (RM 43 bilion) – diberikan kepada Gamuda dan MMC Corp tanpa tender terbuka;
  • 3,330 ekar Tanah Sungai Buloh – diberikan kepada KWSP tanpa tender terbuka;
  • Kuala Lumpur International Financial District (KLIFD) (RM26 bilion) – diberikan kepada 1MDB dan Mubadala tanpa tender terbuka.

Di samping itu, penggabungan syarikat-syarikat hartanah gergasi kebelakangan ini, misalnya antara UEM Land dengan Sunrise, dan MRCB dengan IJM bukan sahaja tidak membawa ruang yang lebih besar kepada pihak swasta untuk menerajui pembangunan, malah ruang mereka semakin terhimpit dan kesan crowd-out akan bertambah serius. Fenomena bahawa pihak swasta menjadi semakin terhimpit dan kerajaan menjadi semakin besar tidak lain tidak bukan berpunca daripada budaya rent-seeking dan politik naungan yang diamalkan oleh kerajaan UMNO/BN sekarang.

Selain itu, sekali lagi NEM2 berbicara tentang betapa pentingnya untuk mengadakan satu proses pembidaan terbuka (m.s 22) dan dasar perolehan yang telus (m.s 62). Malahan, jika tren tindak laku kerajaan kebelakangan ini diteliti, jelasnya bahawa unsur ketelusan dan dasar pembidaan terbuka masih dibelakangkan. Akta Rahsia Rasmi telah diwujudkan oleh kerajaan UMNO/BN selama 38 tahun. Di sebaliknya, Negeri Selangor di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat telah meluluskan Akta Kebebasan Maklumat dikuti oleh Negeri Pulau Pinang. Perbezaan jelas ini menunjukkan UMNO/BN masih tidak menunjukkan sebarang minat untuk memperbaiki akta kolot sebegini supaya ketelusan dapat diketengahkan.

Oleh yang demikian, meskipun kebanyakan cadangan-cadangan  NEM2 dianggap bernas dan sahih, tetapi KPRU berpendapat bahawa jika ’pelaksana’ tidak mempunyai iltizam untuk menjalankan reformasi berbentuk struktur dan pembaharuan institusi, NEM2 akan diperalatkan oleh pihak pemerintah menjadikannya bahan kosmetik, dan sikap penafian dan pengabaian akan terus berlaku. Akibatnya NEM2 akan mengalami nasib yang sama dengan NEM1 – tanpa diketengahkan dan dilaksanakan sebagai “dasar utama negara”!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s