Prestasi Pungutan Zakat dan Soal Tadbir Urus

Baru-baru ini, timbulnya pelbagai persoalan berhubung kecekapan dan integriti institusi zakat tanah air kesayangan kita, antaranya, sesetengah pihak zakat dikatakan tidak atau lambat memberi bantuan kepada golongan yang terdesak akibat kemiskinan, seperti apa yang berlaku kepada seorang janda yang dituduh murtad yang dicerita oleh Dr. Mohd Asri Zainul Abidin[1]. Birokrasi yang wujud di pusat-pusat zakat … Continue reading Prestasi Pungutan Zakat dan Soal Tadbir Urus