Analisa Pertama

Sebagai Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Razak telah membentang Bajet 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan terkini Bajet 2015. Berikut ialah fakta penting mengenai kedudukan kewangan pemerintah, kedudukan makro ekonomi Malaysia dan pola perbelanjaan pemerintah sepanjang Najib menerajui tampuk pentadbiran negara.

Jadual KPRU: Kedudukan Kewangan Kerajaan Persekutuan

Tahun Hasil (RM bilion) Perbelanjaan Mengurus (RM bilion) Perbelanjaan Pembangunan Bersih (RM bilion) Defisit (RM bilion)
2010 159.653 151.633 51.296 -43.275
2011 185.419 182.594 45.334 -42.509
2012 207.913 205.537 44.327 -41.951
2013 213.370 211.270 40.684 -38.584
2014 a 225.094 221.112 41.273 -37.291
2015 ab 235.219 223.440 47.467 -35.688

Hak cipta © KPRU 2014

Sumber: Laporan-laporan Ekonomi, Kementerian Kewangan Malaysia.

Nota:

‘a’ merujuk kepada anggaran;

‘ab’ merujuk kepada anggaran Bajet..

Jadual KPRU: Defisit sebagai Peratusan KDNK

Tahun KDNK Harga Semasa (RM bilion) Defisit (RM bilion) Kadar Defisit (%)
2010 797.327 -43.275 -5.4
2011 885.339 -42.509 -4.8
2012 941.949 -41.951 -4.5
2013 986.733 -38.584 -3.9
2014 a 1,078.176 -37.291 -3.5
2015 u 1,175.703 -35.688 -3.0

Hak cipta © KPRU 2014

Sumber: Laporan-laporan Ekonomi, Kementerian Kewangan Malaysia.

Nota:

‘a’ merujuk kepada anggaran;

”u’ merujuk kepada unjuran.

Jadual KPRU: Pola Perbelanjaan Kerajaan Najib

Tahun Jumlah Perbelanjaan (RM bilion) Perbelanjaan Mengurus (RM bilion) Peratus Mengurus (%) Perbelanjaan Pembangunan Bersih (RM bilion) Peratus Pembangunan Bersih (%)
2010 202.929 151.633 74.72 51.296 25.28
2011 227.928 182.594 80.11 45.334 19.89
2012 249.864 205.537 82.26 44.327 17.74
2013 251.954 211.270 83.85 40.684 16.15
2014 a 262.385 221.112 84.27 41.273 15.73
2015 ab 270.907 223.440 82.48 47.467 17.52

Hak cipta © KPRU 2014

Sumber: Laporan-laporan Ekonomi, Kementerian Kewangan Malaysia.

Nota:

‘a’ merujuk kepada anggaran;

‘ab’ merujuk kepada anggaran Bajet.

Jadual KPRU: Kadar Pertumbuhan Ekonomi

Tahun Kadar Pertumbuhan (%) Kadar Defisit (%)
2010 7.2 -5.4
2011 5.1 -4.8
2012 5.6 -4.5
2013 4.7 -3.9
2014 5.5 – 6.0 -3.5
2015 5.0 – 6.0 -3.0

Hak cipta © KPRU 2014

Nota:

KDNK mencatatkan 6.3% dalam tempoh separuh pertama 2014.

Jadual KPRU: PNK per kapita

Tahun Pendapatan Negara Kasar (RM juta) Penduduk (juta) PNK per kapita (RM)
2010 770,994 28.589 26,969
2011 863,533 29.062 29,713
2012 905,899 29.518 30,690
2013 952,607 29.916 31,843
2014 a 1,049,538 30.262 34,682
2015 u 1,148,003 30.625 37,486

Hak cipta © KPRU 2014

Sumber: Buletin Statistik Bank Negara dan Laporan Ekonomi Kementeria Kewangan.

Nota:

‘ea merujuk kepada anggaran;

‘u’ merujuk kepada unjuran.

Jadual KPRU: Hutang Kerajaan Persekutuan (Ikut Tempoh Baki Matang)

Tahun Hutang Kerajaan Persekutuan (RM bilion) KDNK Harga Semasa (RM bilion) Hutang Kerajaan Persekutuan sebagai peratusan   KDNK (%)
2009 362.386 712.857 50.84
2010 407.101 797.327 51.06
2011 456.128 885.339 51.52
2012 501.617 941.949 53.25
2013 539.858 986.733 54.71
2014 aa 568.893 1,078.176 52.76

Hak cipta © KPRU 2014

Sumber: Buletin Statistik Bank Negara dan Laporan Ekonomi Kementerian Kewangan..

Nota:

‘aa’ merujuk kepada angka awalan pada suku kedua.

Jadual KPRU: Hutang Luar Negeri sebagai Peratusan KDNK (Definisi Terdahulu)

Tahun Hutang Luar Negeri yang Belum Dijelaskan (RM bilion) KDNK Harga Semasa (RM bilion) Hutang sebagai peratusan KDNK (%)
2010 227.072 797.327 28.5
2011 257.364 885.339 29.1
2012 252.752 941.949 26.9
2013 324.088 986.733 32.8
2014 aa 335.572 1,078.176 31.1%

Hak cipta © KPRU 2014

Sumber: Buletin Statistik Bank Negara dan Laporan Ekonomi Kementerian Kewangan..

Nota:

‘aa’ merujuk kepada angka awalan pada suku kedua.

Jadual KPRU: Hutang Luar Negeri sebagai Peratusan KDNK (Definisi Semula)

Tahun Hutang Luar Negeri yang Belum Dijelaskan (RM bilion) KDNK Harga Semasa (RM bilion) Hutang sebagai Peratusan KDNK (%)
2010 434.278 797.327 54.5
2011 537.456 885.339 60.7
2012 602.060 941.949 63.9
2013 696.610 986.733 70.6
2014 aa 728.847 1,078.176 67.6

Hak cipta © KPRU 2014

Sumber: Buletin Statistik Bank Negara dan Laporan Ekonomi Kementerian Kewangan..

Nota:

‘aa’ merujuk kepada angka awalan pada suku kedua.

Analisa Kedua

Analisa kedua ini mempamerkan Jadual-jadual KPRU berkenaan dengan pola peruntukan pembangunan kasar kepada semua kementerian.

Angka tahun 2011 hingga tahun 2013 adalah perbelanjaan sebenar sementara angka tahun 2014 dan tahun 2015 adalah anggaran peruntukan.

Berdasarkan Jadual-jadual KPRU di bawah: –

9 kementerian menunjukkan peruntukan pembangunan kasar berkurangan pada tahun 2015 berbanding tahun 2014:

Kementerian Kewangan

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komuniti

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Kementerian Pengangkutan

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Kementerian Wilayah Persekutuan

Kementerian Kesihatan

Kementerian Komunikasi dan Multimedia

15 kementerian menunjukkan peruntukan pembangunan kasar meningkat pada tahun 2015 berbanding tahun 2014:

Jabatan Perdana Menteri

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Indsutri

Kementerian Kerja Raya

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Kementerian Kesejahteraan bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Kementerian Belia dan Sukan

Kementerian Sumber Manusia

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Kementerian Pertahanan

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pendidikan

 

 

Jadual KPRU: Jabatan Perdana Menteri

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 9,952 NIL NIL
2012 7,502 -2,450 -24.61
2013 7,753 +251 +3.35
2014 10,581 +2,828 +36.48
2015 13,035 +2,454 +23.19

Hak cipta © KPRU 2014

 

 

Jadual KPRU: Kementerian Kewangan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 775 NIL NIL
2012 1,497 +722 +93.16
2013 1,570 +73 +4.88
2014 1,361 -209 -13.31
2015 950 -411 -30.20

Hak cipta © KPRU 2014

 

 

Jadual KPRU: Kementerian Luar Negeri

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 78 NIL NIL
2012 83 +5 +6.41
2013 77 -6 -7.23
2014 205 +128 +166.23
2015 155 -50 -24.39

Hak cipta © KPRU 2014

 

 

Jadual KPRU: Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 101 NIL NIL
2012 629 +528 +522.77
2013 1,078 +449 +71.38
2014 713 -365 -33.86
2015 421 -292 -40.95

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 816 NIL NIL
2012 1,166 +350 +42.89
2013 1,283 +117 +10.03
2014 1,668 +385 +29.96
2015 1,781 +113 +6.77

Hak cipta © KPRU 2014

 

Jadual KPRU: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 8,198 NIL NIL
2012 7,044 -1,154 -14.08
2013 4,464 -2,580 -36.63
2014 4,108 -356 -7.97
2015 4,525 +417 +10.15

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 1,570 NIL NIL
2012 1,400 -170 -10.83
2013 1,490 +90 +6.43
2014 1,374 -116 -7.79
2015 1,584 +210 +15.28

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 605 NIL NIL
2012 808 +203 +33.55
2013 817 +9 +1.11
2014 689 -128 -15.67
2015 716 +27 +3.92

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 37 NIL NIL
2012 60 +23 +62.16
2013 32 -28 -46.67
2014 41 +9 +28.16
2015 32 -9 -21.95

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Kerja Raya

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 2,777 NIL NIL
2012 3,736 +959 +34.53
2013 3,412 -324 -8.67
2014 3,586 +174 +5.10
2015 3,838 +252 +7.03

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Pengangkutan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 3,962 NIL NIL
2012 4,150 +188 +4.75
2013 3,336 -814 -19.61
2014 3,910 +574 +17.21
2015 3,347 -563 -14.40

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 1,373 NIL NIL
2012 1,851 +478 +34.81
2013 1,617 -234 -12.64
2014 1,966 +349 +21.58
2015 2,586 +620 +31.54

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 482 NIL NIL
2012 497 +15 +3.11
2013 652 +155 +31.19
2014 618 -34 -5.21
2015 611 -7 -1.13

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 138 NIL NIL
2012 230 +92 +66.67
2013 378 +148 +64.35
2014 284 -94 -24.87
2015 318 +34 +11.97

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Wilayah Persekutuan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 184 NIL NIL
2012 1,642 +1,458 +792.39
2013 934 -708 -43.12
2014 1,271 +337 +36.08
2015 710 -561 -44.14

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Kesihatan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 1,958 NIL NIL
2012 1,785 -173 -8.84
2013 1,718 -67 -3.75
2014 1,662 -56 -3.26
2015 1,598 -64 -3.85

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 1,137 NIL NIL
2012 1,557 +420 +36.94
2013 1,199 -358 -22.99
2014 1,543 +344 +28.69
2015 2,015 +472 +30.59

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Belia dan Sukan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 297 NIL NIL
2012 278 -19 -6.40
2013 206 -72 -25.90
2014 174 -32 -15.53
2015 415 +241 +138.51

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Sumber Manusia

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 374 NIL NIL
2012 651 +277 +74.06
2013 764 +113 +17.36
2014 574 -190 -24.87
2015 594 +20 +3.48

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 937 NIL NIL
2012 847 -90 -9.61
2013 421 -426 -50.30
2014 593 +172 +40.86
2015 353 -240 -40.47

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 181 NIL NIL
2012 149 -32 -17.68
2013 33 -116 -77.85
2014 107 +74 +224.24
2015 203 +96 +89.72

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Pertahanan

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 3,280 NIL NIL
2012 2,766 -514 -15.67
2013 3,281 +515 +18.62
2014 2,745 -536 -16.34
2015 3,618 +873 +31.80

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Dalam Negeri

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 856 NIL NIL
2012 751 -105 -12.27
2013 595 -156 -20.77
2014 647 +52 +8.74
2015 783 +136 +21.02

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Pendidikan (Pelajaran)

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 3,929 NIL NIL
2012 3,553 -376 -9.57
2013 1,104 -2,449 -68.93
2014 1,530 +426 +38.59
2015 1,637 +107 +6.99

Hak cipta © KPRU 2014

Jadual KPRU: Kementerian Pendidikan (Pendidikan Tinggi)

Tahun Perbelanjaan Pembangunan (RM juta)  Perubahan (RM juta) Peratus Perubahan (%)
2011 2,392 NIL NIL
2012 2,249 -143 -5.98
2013 2,959 +710 +31.57
2014 2,505 -454 -15.34
2015 2,637 +132 +5.27

Hak cipta © KPRU 2014

 

Released by,

Ooi Heng

Executive director for KPRU

13 October 2014

 

One thought on “Analisa dan Statistik KPRU bagi Belanjawan Negara 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s