One thought on “KPRU_Dasar Kewangan tidak mencukupi

  1. Tidak ada gunanya kita mempunyai perancangan yang terbaik untuk memastikan keadaan ekonomi rakyat dan negara terjamin, sekiranya negara tidak mempunyai dana yang mencukupi. Dari manakah Muhyidin dapat RM250 billion?

    Malaysia tidak mempunyai tabung simpanan seperti Singapura.

    Yang penting sekali ialah bagaimana kerajaan mahu dapatkan dana dengan cara yang terbaik tanpa membuat pinjaman yang membebankan.

    Pihak PKS pula mesti berbincang dengan kerajaan, yakinkan kerajaan tentang masalah, akibat dan kesan kepada negara sekiranya pihak PKS tidak diberikan bantuan. Pihak PKS mesti berikan cadangan bagaimana kerajaan boleh bantu.

    PKS juga perlu telus mengenai “cashflow” dan “contingency fund” setiap PKS yang sepatutnya mesti ada untuk menangani sebarang kemungkinan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s