Menjelang RMKe-11: Apakah 1MOCC memenuhi aspirasi rakyat?

Pusat Panggilan 1Malaysia (1MOCC) dilancarkan oleh Perdana Menteri DS Najib pada 12 November 2012, dan kini disenaraikan dalam Laporan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) sebagai salah satu pencapaian Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10). Menerusi 1MOCC, semua operator kementerian, agensi kerajaan dipusatkan dengan satu nombor telefon sahaja iaitu 03-8000 8000 untuk membolehkan rakyat mengemukakan pertanyaan, aduan atau cadangan. … Continue reading Menjelang RMKe-11: Apakah 1MOCC memenuhi aspirasi rakyat?

Kekeliruan RMKe-11: Isi rumah M40 bukan kelas menengah

Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) yang diumumkan pada 21 Mei 2015 telah menyentuh aspek pendapatan isi rumah yang mengukuhkan persepsi bahawa Malaysia mempunyai 40 peratus kelas menengah. RMKe-11 juga mensasarkan peningkatan kepada 45 peratus kelas menengah pada tahun 2020. Pada masa yang sama, RMKe-11 juga menggunakan konsep "isi rumah M40" apabila menyentuh kumpulan isi rumah berpendapatan … Continue reading Kekeliruan RMKe-11: Isi rumah M40 bukan kelas menengah

10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

Topic: Rancangan Malaysia Kesepuluh (RM10), Dasar Ekonomi Baru dan Model Ekonomi Baru (10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model) Date: 14th June 2010 (Monday) Time: 1.00 p.m to 3.00 p.m Venue: Bilik Taklimat, Level 1, Main Block, Parliament, KL. Speaker: Prof. Jomo K S Notes for Download: 10th Malaysia Plan, New Economic Policy … Continue reading 10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

Penilaian RMKe-9: Bagaimana Sasaran RMKe-10 Hendak Dicapai Sedangkan RMKe-9 Masih Tidak Terlaksana?

PENDAHULUAN Rancangan Malaysia telah digariskan selama empat dekad dengan berpandukan semangat dan falsafah Dasar Ekonomi Baru (DEB). Apakah perbezaan RMKe-10 dengan Rancangan Malaysia sebelum daripada ini ? Apakah RMKe-10 telah benar-benar berpaksikan semangat dan falsafah Model Ekonomi Baru? Sesungguhnya, aspek pelaksanaan merupakan salah satu kunci utama kepada kejayaan RMKe-10. Walau sejauh mana Najib cuba untuk … Continue reading Penilaian RMKe-9: Bagaimana Sasaran RMKe-10 Hendak Dicapai Sedangkan RMKe-9 Masih Tidak Terlaksana?