10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

Topic: Rancangan Malaysia Kesepuluh (RM10), Dasar Ekonomi Baru dan Model Ekonomi Baru (10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model) Date: 14th June 2010 (Monday) Time: 1.00 p.m to 3.00 p.m Venue: Bilik Taklimat, Level 1, Main Block, Parliament, KL. Speaker: Prof. Jomo K S Notes for Download: 10th Malaysia Plan, New Economic Policy … Continue reading 10th Malaysia Plan, New Economic Policy and New Economic Model

Penilaian RMKe-9: Bagaimana Sasaran RMKe-10 Hendak Dicapai Sedangkan RMKe-9 Masih Tidak Terlaksana?

PENDAHULUAN Rancangan Malaysia telah digariskan selama empat dekad dengan berpandukan semangat dan falsafah Dasar Ekonomi Baru (DEB). Apakah perbezaan RMKe-10 dengan Rancangan Malaysia sebelum daripada ini ? Apakah RMKe-10 telah benar-benar berpaksikan semangat dan falsafah Model Ekonomi Baru? Sesungguhnya, aspek pelaksanaan merupakan salah satu kunci utama kepada kejayaan RMKe-10. Walau sejauh mana Najib cuba untuk … Continue reading Penilaian RMKe-9: Bagaimana Sasaran RMKe-10 Hendak Dicapai Sedangkan RMKe-9 Masih Tidak Terlaksana?