Mengapa Bersih 4 dan di mana martabat Parlimen Malaysia?

Mengapa Bersih 4 dan di mana martabat Parlimen Malaysia?

Setelah rombakan kabinet yang penuh kontroversi dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 28 Julai 2015, salah satu hujah utama yang dilontarkan untuk mempertahankan tindakan drastik ini adalah bahawa tindakan seeumpama mematuhi prinsip kebertanggungjawaban kolektif (collective responsibility).

Hujah ini sah. Tiada pertikaian. Prinsip kebertanggungjawaban kolektif mendasari sistem parlimen berdemokrasi yang dipraktiskan oleh sistem perundangan di Malaysia. Malahan, perlembagaan persekutuan juga memaktubkan betapa pentingnya prinsip ini dihayati oleh cabang-cabang kuasa merangkumi kabinet dan parlimen Malaysia.

Apa yang menjadi pertikaian adalah, prinsip kebertanggungjawaban kolektif mempunyai tiga komponen yang mencorakkan makna sebenar pengoperasian kabinet dan parlimen. Sedangkan hujah yang dipropagandakan sebagai hujah arus perdana selama ini hanyalah menyentuh satu komponen dan mengetepikan dua komponen yang lain.

Tiga komponen yang dimaksudkan di sini ialah:
Pertama, berlainan dengan sistem presidential di mana warganegaranya memilih kedua-dua ahli kongres dan Presiden, dalam sistem kabinet yang dipraktis di Malaysia, rakyat memilih ahli Parlimen.

Selepas itu, parti atau gabungan parti yang memegang majoriti kerusi di parlimen membentuk kabinet. Perdana Menteri lahir daripada parti atau gabungan parti yang memegang majoriti kerusi dan melantik anggota kabinetnya.

Kedua, setelah dibentuk kabinet, ahli parlimen yang merupakan anggota kabinet dibezakan daripada ahli parlimen yang lain. Hal ini kerana anggota kabinet secara kolektifnya mewakili cabang eksekutif sedangkan ahli parlimen yang lain, secara kolektifnya, mewakili cabang perundangan.

Maka, dalam perbincangan prinsip kebertanggungjawaban kolektif, harus diingatkan bahawa Perdana Menteri diberi kuasa membentuk kabinetnya, dan kemudian, kabinet ini harus bertanggungjawab secara kolektif kepada parlimen.

Hal ini juga bermaksud, semua ahli parlimen, merangkumi ahli parlimen pihak pemerintah, pihak “bebas” dan pihak oposisi, mewakili parlimen dan harus berdepan dengan kabinet secara kolektif juga.

Jangan kerana Malaysia belum pernah mengalami pertukaran parti atau gabungan parti pemerintah di peringkat persekutuan, ahli parlimen backbencher terlalu asyik melihat diri sebagai sebahagian daripada parti atau gabungan parti pemerintah sehingga mengetepikan peranan sebenar ahli parlimen backbencher.

Ketiga, prinsip kebertanggungjawab kolektif cuba mengingatkan anggota kabinet bahawa kuasa mereka diamanahkan oleh rakyat dan pada masa yang sama, proses demokrasi yang menyaksikan kabinet lahir daripada parlimen melalui pilihan raya bermakna, legitimasi pengoperasian kabinet bergantung kepada sejauh mana kabinet mempraktiskan prinsip ini dalam keseluruhannya, khususnya apabila seorang Perdana Menteri dilanda kontroversi.

Hal ini bermaksud, daripada kuasa Perdana Menteri melantik anggota kabinet, kepada kuasa parlimen menyemak kuasa kabinet, dan kuasa rakyat menuntut letigimasi kabinet dan parlimen dipertahankan melalui perhimpunan jalanan secara aman, ketiga-tiga kuasa tersebut memenuhi semangat sistem demokrasi berparlimen yang dipraktiskan di Malaysia.

Hal ini juga bermaksud, Bersih 4 yang akan diadakan pada 29 dan 30 Ogos 2015, menonjolkan gerakan rakyat mempraktiskan dan melengkapkan prinsip kebertanggungjawaban kolektif dalam konteks demokrasi berparlimen.

Kes 1MDB dan RM2.6 bilion telah memalukan Malaysia di persada antarabangsa. Rakyat Malaysia berada di seluruh pelosok dunia. Pada ketika kabinet berdepan dengan krisis legitimasinya, kebangkitan rakyat yang cintakan Malaysia dapat mengembalikan maruah Malaysia dan mengangkat martabat parlimen, sekali gus menyelesaikan krisis legitimasi dalam konteks dan proses demokrasi berparlimen.

Saudara saudari ahli parlimen backbencher, mari kita bersama-sama bertemu di perhimpunan Bersih 4.

Dikeluarkan oleh.
Ooi Heng
Pengarah eksekutif
Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)
21 Ogos 2015

Advertisements

KPRU pertikai kenyataan Nur Jazlan: Tak perlu tangguh mesyuarat PAC mengenai 1MDB

KPRU pertikai kenyataan Nur Jazlan:
Tak perlu tangguh mesyuarat PAC mengenai 1MDB

Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) hari ini mempertikaikan pengumuman Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) Datuk Nur Jazlan Mohamed bahawa susulan pelantikannya sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri dalam rombakan kabinet semalam, semua prosiding yang diatur pada Ogos termasuk membabitkan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) akan ditangguhkan sehingga ahli baharu PAC dilantik pada sidang Dewan Rakyat akan datang.

KPRU ingin membawa perhatian umum kepada Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat di mana dinyatakan dalam Peraturan 77 (3) bahawa semasa ketiadaan Pengerusi PAC atau Naib Pengerusi oleh kerana keuzuran atau lain-lain sebab, PAC hendaklah memilih salah seorang daripada mereka untuk menjadi seorang Pengerusi yang akan mempengerusikan mesyuarat PAC itu.

Hal ini bermaksud, prosiding PAC yang diatur pada Ogos membabitkan 1MDB tidak perlu ditangguhkan. Sebaliknya, Naib Pengerusi PAC boleh mempengerusikan mesyuarat PAC mengenai 1MDB akan datang. Biarpun Naib Pengerusi tidak hadir dalam mesyuarat, PAC hanya perlu memilik daripada kalangan ahli PAC seorang Pengerusi untuk meneruskan mesyuarat PAC mengenai 1MDB.

Sementara itu, Peraturan 77 (2) menyatakan bahawa PAC hendaklah mengandungi tidak kurang daripada enam dan tidak lebih daripada dua belas orang ahli yang akan dilantik oleh Jawatankuasa Pemilih dengan seberapa segeranya selepas dimulakan tiap-tiap Parlimen.

Peruntukan Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat bermaksud pelantikan empat ahli PAC ke dalam kabinet tidak menjejaskan prosiding 1MDB. Asalkan terdapat sekurang-kurangnya enam ahli dalam PAC atau tiga ahli hadir dalam mesyuarat, prosiding PAC mengenai 1MDB boleh dan wajar diteruskan tanpa berlengah-lengah lagi.

Sesungguhnya, kini tiba masa Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia yang menyatakan keazaman beliau untuk melakukan pembaharuan sistem dan perjalanan Parlimen mengambil tindakan sewajarnya untuk menegaskan apa yang dinyatakan oleh beliau bukan janji kosong..

Pandikar Amin telah mencadangkan bahawa bagi menghilangkan persepsi rakyat Parlimen dan Speaker bertugas atas arahan eksekutif, jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Parlimen perlu ditiadakan.

KPRU menyokong cadangan pembaharuan Pandikar Amin. Dalam konteks pendengaran PAC mengenai skandal 1MDB, KPRU ingin menambah bahawa bagi menghilangkan persepsi rakyat Parlimen, Speaker dan PAC bertugas atas arahan eksekutif, kedua-dua Speaker dan ahli-ahli PAC haruslah menegaskan autonomi sistem perundangan tanpa menunduk kepada kehendak Perdana Menteri yang mewakili sistem eksekutif.

Dikeluarkan oleh.
Ooi Heng
Pengarah eksekutif
Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)
29 Julai 2015

Kesalahan The Edge dari sudut kewartawanan

Kesalahan The Edge dari sudut kewartawanan

Tanggal 29 September 2002, akhbar harian berbahasa Cina Oriental Daily telah menerbitkan buat pertama kali dalam percubaannya menembusi pasaran akhbar berbahasa Cina di Semenanjung Malaysia..
Setelah disiapakan kerja-kerja penerbitan, pencetakan dan pengedaran buat kali pertama pada hari Ahad tersebut, pihak pengurusan atasan Oriental Daily telah menerima panggilan telefon daripada pihak kementerian Dalam Negeri (KDN) sekitar jam 1 petang, yang memaklumkan bahawa penerbitan Oriental Daily harus diberhentikan.
Kemudian, sekitar jam 7 petang, pihak pengurusan atasan Oriental Daily sekali lagi menerima panggilan telefon yang memaklumkan bahawa permit penerbitannya telah digantung.
Lembaran sejarah ini merakam Oriental Daily sebagai akhbar yang mempunyai sejarah penerbitan paling pendek di Malaysia, yakni satu hari sahaja. Bagaimanapun, 96 hari kemudian, Oriental Daily yang berada di pasaran hari ini diterbitkan semula pada 1 Januari 2003.
Tanggal 27 Julai 2015, penggantungan The Edge Financial Daily dan The Edge Weekly mula berkuasa selama tiga bulan. Semoga kedua-dua akhbar harian dan akhbar mingguan The Edge yang berkualiti dapat diterbitkan semula selepas tempoh tiga bulan nanti.

Berlatarbelakangkan fakta di atas, artikel ini ditulis untuk meletakkan perbincangan penggantungan The Edge dalam perspektif kewartawanan dan mengajukan persoalan yang relevan kepada pihak pihak yang berkaitan.
Dalam dunia kewartawanan, penerbitan akhbar mengandungi empat kategori utama berkaitan berita.
Pertama sekali adalah penulisan dan pelaporan berita yang menjadi asas kepada semua penerbitan akhbar. Pemberitaan asas yang dimaksudkan di sini lazimnya berpandukan kepada lima soalan asas 5W1H – apa, di mana, siapa, bila, mengapa dan bagaimana – untuk menentukan fakta cerita.
Kedua adalah penulisan berbentuk rencana atau feature yang menjadi tambahan kepada pemberitaan dan bercorakkan sesuatu naratif penulisan mengikut keperluan topik dan keupayaan wartawan.
Ketiga adalah penulisan berbentuk komentari merangkumi kolum sidang pengarang atau editorial, kolumnis jemputan, kolum wartawan, sudut pembaca dan seumpamanya. Penulisan berbentuk komentari ini yang membentuk perspektif berkenaan sesuatu isu dan merencakkan perbincangan ruang awam atau public sphere.
Keempat adalah pemberitaan bersifat penyiasatan atau investigative reporting yang menelan masa, perbelanjaan dan sumber lain yang lebih besar berbanding pemberitaan asas. Pemberitaan bersifat penyiasatan jarang-jarang sekali dilakukan kerana pemberitaan seumpama melibatkan kos dan risiko politik yang lebih besar.

Apakah kesalahan The Edge sehingga akhbar harian dan mingguan kepunyaannya yang begitu berkualiti dan mempunyai kredibiliti digantungkan penerbitannya?
Persoalan ini dapat dijawab menurut logik kewartawanan dengan mengolah semula pertanyaan kita dengan ayat yang berbunyi seperti berikut:
Apakah sifat kewartawanan yang ditonjolkan oleh akhbar dan mingguan kepunyaan The Edge yang begitu berkualiti dan mempunyai kredibiliti sehingga penerbitannya digantung?
Jawapannya ialah, The Edge telah melakukan pemberitaan bersifat penyiasatan yang jarang-jarang sekali dilakukan oleh akhbar harian lain di Malaysia. Kebanyakan tuan punya akhbar harian yang kaya-raya enggan memperuntukkan perbelanjaan dalam pemberitaan bersifat penyiasatan kerana mereka tahu benar impak pemberitaan seumpama boleh jadi sangat besar dan seterusnya melibatkan risiko politik yang besar.
Lazimnya, impak pemberitaan bersifat penyiasatan menyumbang kepada hak menerima maklumat warganegara secara meluas dan mengangkat peranan media dalam menyemak tadbir urus sesebuah rejim pemerintah sehingga merencakkan demokrasi sesebuah negara dan membawa pembangunan negara ke arah negara maju.
Rakyat yang hidup dalam negara yang mempunyai media seumpama berpeluang menikmati kehidupan berdemokrasi yang berkualiti dan merasa bangga sebagai warga negara seumpama.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang cuba meletakkan dirinya sebagai bapa transformasi telah mengumumkan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) pada sidang Parlimen yang lepas. RMKe-11 merupakan rancangan terakhir dalam membawa pembangunan Malaysia ke arah negara maju berimpiankan Wawasan 2020.
Masih ingatkah rejim pemerintah bernama Barisan Nasional (BN) bahawa janji Perdana Menteri Najib dan BN termasuk membawa transformasi politik, ekonomi, sosial dan pemerintahan kepada segenap lapisan masyarakat dan rakyat Malaysia?
Tahukah Menteri-Menteri kabinet BN dan ahli-ahli Parlimen bahawa media yang mengangkat peranan menyemak tadbir urus negara seperti The Edge dan Sarawak Report merupakan elemen penting dalam transformasi negara ke arah negara maju yang dapat membanggakan rakyat Malaysia.

Sejarah reformasi tanah air kita telah membuahkan hasil. Kerana itu rejim pemerintah berbicara mengenai transformasi berasaskan tuntutan-tuntutan semenjak gerakan reformasi. Tetapi rejim pemerintah hari in berhenti setakat perbicaraan.
Membaca laporan pemberitaan bersifat penyiasatan yang jarang-jarang sekali disajikan dalam dunia kewartawanan Malaysia, kami bangga apabila warga negara lain menanyakan apa kesalahan yang dilakukan oleh The Edge dan Sarawak Report sehingga mereka digantung dan dihalang aksesnya.
Kerana pertanyaan tersebut membawa kepada peluang kami menjelaskan bagaimana bangkitnya akhbar di Malaysia yang berani memainkan peranan dalam proses membawa pembangunan Malaysia ke arah negara maju dalam konteks sejarah tuntutan reformasi tanah air kita sendiri.
Akhbar lain yang masih berpuas hati dengan pemberitaan asas sahaja dan berkomplot dengan rejim yang menyeleweng, masa telah tiba untuk anda melakukan perubahan. Jika tidak, tuntutan perubahan dan pembaharuan rakyat akan menengelamkan anda sekali pada masa yang akan datang.
Tuntutan rakyat hari ini bukan sekadar mengenai pengunduran seorang individu, tetapi penolakan sebuah rejim dan pemikiran yang mengekang media dan menekan segala usaha wartawan yang bermaruah dan mahukan pendemokrasian media.

Dikeluarkan oleh.
Ooi Heng
Pengarah eksekutif
Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)
27 Julai 2015

Surat terbuka kepada Mat Sabu dan Gerakan Harapan Baru

Surat terbuka kepada Mat Sabu dan Gerakan Harapan Baru

Saudara Mohamad Sabu,
Terlebih dahulu, izinkan saya gunakan gelaran Mat Sabu untuk berinteraksi sepanjang surat terbuka ini.
Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada saudara Mat Sabu dan pemimpin-pemimpin yang menjayakan pembentukan Gerakan Harapan Baru (GHB).
Kami di badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU) menyanjung tinggi keazaman saudara dan pimpinan GHB untuk meneruskan perjuangan yang dapat membawa perubahan baru dalam konteks negara, masyarakat dan politik semasa Malaysia.
Tujuan saya menulis surat terbuka ini adalah untuk menarik perhatian saudara dan pimpinan GHB supaya mempertimbangkan cadangan peribadi seorang penyelidik yang selama ini mengikuti secara dekat perkembangan politik dan ekonomi Malaysia termasuk dinamik PAS dan gerak-geri masyarakat madani.
Malaysia sedang bergelumang dengan skandal dan krisis yang membimbangkan segenap rakyat Malaysia dan pelbagai pihak yang mengikuti perkembangan semasa secara dekat. Perkembangan semasa melibatkan dinamik politik, kewangan negara, tekanan hidup masyarakat secara umum dan ekonomi yang tidak menentu, telah mencorakkan topik perbualan rakyat pelbagai lapisan.
Dalam konteks semasa, 52 peratus rakyat Malaysia (atau Rakyat-52) yang menyokong Pakatan Rakyat semasa PRU-13 pada 5 Mei 2013, merasa terkilan dengan perbezaan dan perkembangan sebelum dan selepas 5 Mei 2013.
Pertama sekali, rakyat-52 terkilan kerana setelah beberapa gerakan Bersih dan gerakan massa lain berjaya diadakan, keputusan pada 5 Mei 2013 tidak membuahkan hasil yang sepenuhnya.
Kedua, rakyat-52 terkilan kerana perkembangan Pakatan Rakyat khususnya masalah antara PAS dan DAP yang membawa kepada DAP mengumumkan kematian Pakatan Rakyat.
Ketiga, rakyat-52 terkilan kerana perkembangan semasa yang menghakis keyakinan rakyat terhadap tadbir urus negara khususnya kejatuhan nilai Ringgit dan skandal 1MDB, tidak memperlihatkan tindakan segera diambil oleh pemimpin-pemimpin yang selama ini berbicara mengenai bagaimana tadbir urus negara yang baik harus mendahului “isu Hudud”.
Perkembangan isu 1MDB kini berada pada tahap di mana wujud beberapa persepsi. Salah satu persepsi melihat pihak yang membongkarkan dan pihak yang terlibat dengan isu 1MDB berkait rapat dengan rejim pemerintah. Maka isu 1MDB juga merupakan isu satu-satu parti yang memerintah selama ini, dan jika berjaya ditukar pemimpin parti berkaitan, maka dianggap selesai isu 1MDB.
Adakah saudara Mat Sabu dan pemimpin GHB setuju dengan persepsi sedemikian? Apakah kita biarkan seorang individu bernama Tun Mahathir menangani pembongkaran dan penyelesaian satu skandal besar dengan batasan-batasannya dalam konteks satu-satu parti pemerintah?
Jika tidak, maka saya dengan rendah dirinya mencadangkan, soal tadbir urus negara yang baik harus mendahului soal Hudud wajar diterjemah dalam tindakan segera oleh saudara Mat Sabu dan GHB sebelum terlambat.
Saya ingin mencadangkan kepada saudara Mat Sabu dan pemimpin-pemimpin GHB, supaya menjadikan gerakan massa menuntut pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam skandal 1MDB mengundurkan diri atau dibawa ke muka pengadilan sebagai prioriti semasa.
Rakyat-52 perlu pengupayaan (empowerment) yang dapat mengembalikan keyakinan mereka terhadap perjuangan yang ingin membawa perubahan dan pembaharuan bermakna kepada negara.
Rakyat-52 juga harus diyakinkan melalui tindakan masyarakat madani dan pemimpim-pemimpin yang sebelum ini mendapat mandat rakyat atas gabungan parti bernama Pakatan Rakyat bahawa isu 1MDB bukan isu satu-satu parti dan penyelesaiannya hanya melibatkkan individu tertentu.
Hal ini bermaksud, Rakyat-52 perlu diyakinkan dengan tindakan masyarakat madani dan pemimpin-pemimpin seperti saudara Mat Sabu dan pemimpin GHB, bukan tindakan seorang individu bernama Tun Mahathir.
Selepas Aidil Fitri, dipercayai masyarakat madani akan cuba membentuk gerakan massa yang dapat mengembalikan keyakinan rakyat-52. Di mana persiapan pemimpin-pemimpin seperti saudara Mat Sabu dan pemimpin GHB pada saat-saat genting sedemikian?
Dato’ Seri Anwar biarpun berada di penjara, beliau tetap memikirkan masa depan negara yang membimbangkan. Tanggal 14 Julai 2015, beliau telah membawa mesej penting berbunyi seperti di bawah:
“Kita pernah lalui proses yang sia-sia di mana pimpinan ditukar, tetapi sistem yang korup dan usang masih tidak berubah. Kita tidak perlukan penyelesaian sedikit demi sedikit, tetapi komitment serius kepada reformasi dan penghapusan rasuah.”
Malaysia sedang dilanda krisis. Krisis ini lebih serious daripada krisis yang melanda PAS. Saya ingin menekankan kepada saudara Mat Sabu dan pemimpin-pemimpin GHB, supaya menjadikan gerakan massa berkenaan skandal 1MDB dan tuntutan pembaharuan berkenaan skandal 1MDB sebagai prioriti semasa.
Menurut liputan berita, kumpulan progresif dalam PAS atau GHB mahu memulakan gerakan gabungan baru bermula di utara semenanjung selepas terputusnya hubungan antara PAS dan DAP.
Liputan berita juga mengatakan bahawa saudara Mat Sabu dan pemimpin GHB akan mengadakan jelajah ke setiap negeri untuk menjelaskan kepada rakyat mengapa gabungan ini penting dan perlu.
Biarpun saya mendokong usaha saudara Mat Sabu dan pimpinan GHB untuk meneruskan perjuangan dalam bentuk berlainan, tetapi izinkan saya mengutarakan sedikit kelainan dari segi pendapat.
Saya berpendapat, realiti semasa menunjukkan, hasrat GHB mungkin tidak dapat memenuhi harapan semasa rakyat sepenuhnya. Sebelum GHB bergerak membentuk realiti baru, sewajarnya GHB bergerak memimpin gerakan massa mengenai tuntutan berkaitan skandal 1MDB dengan kadar segera selepas Adilfitri.
Sesungguhnya, dalam jelajah ke setiap negeri, saudara Mat Sabu dan pemimpin GHB wajar menjadikan prioriti menjelaskan kepada rakyat mengapa gerakan massa menuntut pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam skandal 1MDB mengundurkan diri atau dibawa ke muka pengadilan sebagai prioriti utama, seterusnya mengemukakan tuntutan pembaharuan pasca skandal 1MDB.
Saya berpendapat, jelajah berkaitan gerakan massa berkenaan skandal 1MDB dapat memberi keyakinan kepada rakyat bahawa pemimpin-pemimpin GHB terus menerus berpegang kepada prinsip mengangkat isu tadbir urus negara dan mendahulukan isu kepedulian rakyat.
Hal ini bermaksud, biarpun tewas dalam pilihan raya parti PAS, pemimpin-pemimpin GHB tidak tersimpang daripada prioriti selama ini yang menjadi harapan rakyat.
Malahan, sokongan yang ditunjukkan semasa gerakan massa yang dipimpin oleh pemimpin seperti saudara Mat Sabu dapat diterjemah sebagai kekuatan yang dperlihatkan dalam usaha GHB menunjangi perjuangan seterusny.a.
Sesungguhnya, kekuatan begini bukan sahaja lebih bermakna dalam usaha mengisi kekuatan perjuangan bentuk baru, juga dapat mengelakkan tindakan diri daripada menghampakan rakyat ekoran prioriti semasa yang tidak memenuhi tuntutan semasa.

Terima kasih.
Selamat Hari Raya Aidil Fitri dan selamat berjuang.

Ooi Heng
15 Julai 2015

Menjelang RMKe-11: Apakah 1MOCC memenuhi aspirasi rakyat?

Menjelang RMKe-11: Apakah 1MOCC memenuhi aspirasi rakyat?

Pusat Panggilan 1Malaysia (1MOCC) dilancarkan oleh Perdana Menteri DS Najib pada 12 November 2012, dan kini disenaraikan dalam Laporan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) sebagai salah satu pencapaian Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10).

Menerusi 1MOCC, semua operator kementerian, agensi kerajaan dipusatkan dengan satu nombor telefon sahaja iaitu 03-8000 8000 untuk membolehkan rakyat mengemukakan pertanyaan, aduan atau cadangan.

Pada majlis pelancaran 1MOCC, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah menyatakan 1MOCC mampu melonjakkan perkhidmatan awam ke tahap bitara dan tidak ada tolok bandingnya[1].

Namun, adakah 1 MOCC begitu cekap dan dapat melonjakkan perkhidmatan awam ke tahap bitara seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri? Apakah wajar 1MOCC disenaraikan sebagai pencapaian RMKe-10?

Pemerintah perlu membuktikan kecekapan 1MOCC dan menjelaskan beberapa soalan yang timbul, jika tidak projek tersebut merupakan satu lagi projek pemerintah yang membazirkan duit rakyat.

1MOCC dikatakan sebagai pusat panggilan setempat yang beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu untuk menjawab pertanyaan, aduan, cadangan dan maklum balas rakyat melalui panggilan telefon, sistem pesanan ringkas (SMS), faks, emel dan media sosial.

Projek ini merupakan satu projek aplikasi perdana di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau inisiatif NBOS dan diterajui Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Projek ini dilaksanakan dengan kolaborasi strategik antara Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awam, Perbadanan Putrajaya dan Telekom Malaysia Berhad. Ia juga melibatkan 17 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri dan agensi barisan hadapan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Imigresen selaku agensi perintis projek.

Fasa pertama pelaksanaan 1MOCC berjaya direalisasi dalam tempoh enam minggu sahaja. Tetapi hari ini, apakah pelaksanaan 1MOCC telah diperluas kepada semua kementerian?

Semua kementerian satu nombor?
Sepatutunya, menerusi pelaksanaan 1MOCC ke semua kementerian, semua operator kementerian, agensi kerajaan akan dipusatkan dengan satu nombor telefon sahaja iaitu 03-8000 8000.

Namun, berdasarkan tinjauan badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU), setakat 26 Mei 2015, yakni lima hari selepas pembentangan RMKe-11, masih terdapat lima atau 20.8 peratus daripada semua kementerian kabinet Najib yang tidak mengemaskini talian utama kementerian kepada talian 1MOCC 03 8000 8000 dalam laman sesawang rasmi masing-masing, walaupun selepas lebih daripada dua setengah tahun projek 1MOCC dilancarkan oleh Perdana Menteri.

Jadual KPRU di bawah menyenaraikan kementerian yang telah dan belum mengemaskini talian utama dalam laman web rasmi masing-masing.

Jadual KPRU: Laman sesawang dengan/tanpa no telefon 1MOCC

Kementerian  No telefon 03-8000 8000
JPM ada
Kewangan ada
Pendidikan ada
Pengangkutan ada
Sumber Asli dan Alam Sekitar, ada
Pelancongan dan Kebudayaan ada
Pertahanan tiada
Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ada
Perdagangan Antarabangsa dan Industri ada
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ada
Perusahaan Perladangan dan Komoditi ada
Dalam Negeri tiada
Komunikasi dan Multimedia ada
Kesihatan ada
Pertanian dan Industri Asas Tani tiada
Luar Negeri ada
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ada
Kerja Raya ada
Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ada
Sumber Manusia ada
Wilayah Persekutuan tiada
Belia dan Sukan tiada
Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan ada
Sains, Teknologi dan Inovasi ada

Sumber: Laman sesawang rasmi kementerian masing-masing

Memandangkan Perdana Menteri sebagai ketua kabinet, Menteri-menteri bagi lima kementerian yang tersenarai dalam Jadual KPRU perlu menjelaskan kepada rakyat mengapa talian utama di lima laman sesawang rasmi kementerian yang tersenarai tidak dikemaskini:
Pertama, Kementerian Pertahanan
Kedua, Kementerian Dalam Negeri
Ketiga, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Keempat, Kementerian Wilayah Persekutuan
Kelima, Kementerian Belia dan Sukan

Adakah ini salah satu contoh kecekapan projek 1MOCC atau kecekapan prestasi MAMPU di bawah Jabatan Perdana Menteri yang ditunjukkan oleh kabinet pimpinan Najib?

24 jam operasi sepanjang tahun?
Perdana Menteri dengan bangganya telah menyatakan perkhidmatan 1MOCC yang beroperasi 24 jam sehari sepanjang tahun itu merupakan satu pencapaian di luar jangkaan dan mungkin tidak terfikir, walaupun 1MOCC beroperasi 24 jam sepanjang tahun, tetapi agensi dan pejabat kementerian adalah beroperasi pada waktu kerja biasa.

Persoalan yang timbul adalah sama ada Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) 1MOCC dapat mencari penyelesaian tanpa bantuan/maklumat daripada agensi kerajaan yang lain sekiranya panggilan tersebut dibuat pada waktu bukan kerja? Pemerintah juga perlu menyatakan peratusan panggilan yang dibuat pada waktu bukan kerja dan sama ada ia mencapai matlamat 1MOCC yang beroperasi 24 jam sepanjang tahun.

Berdasarkan laporan berita, seramai 106 Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) daripada pelbagai kementerian dan agensi telah ditempatkan untuk berkhidmat sebagai ejen 1MOCC iaitu selepas mereka lulus program latihan semula secara ‘fast-track’[ 2].

Walaupun terdapat Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) daripada pelbagai kementerian ditempatkan sebagai ejen di 1MOCC, adakah mereka mempunyai pengetahuan untuk mengendali dan menyelesaikan kes tanpa bantuan agensi kerajaan lain, terutamanya semasa waktu bukan kerja?

Selain itu, memandangkan terdapat berpuluh-puluh agensi di setiap kementerian, adakah Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) di 1MOCC mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai agensi-agensi kerajaan untuk mengendali dan menyelesaikan kes pelanggan?

Jika tidak, adakah tugasan 1MOCC hanya merupakan operator talian utama yang menyambungkan panggilan kepada kementerian tertentu? Jadi apakah perbezaan antara Pegawai Khidmat Pelanggan (PKP) 1MOCC dengan operator di kementerian masing-masing? Bukankah ini satu lagi projek yang berlebihan dan bazir?

1MOCC pilihan terakhir
Selain itu, dengan penamatan talian telefon umum kementerian bagi pelaksanaan projek 1MOCC. Timbullah persoalan sama ada rakyat perlu membayar lebih banyak caj telefon kerana panggilan tersebut bukan dijawab terus oleh kementerian tertentu, tetapi dijawab oleh pegawai khidmat pelanggan (PKP) di 1MOCC. PKP akan respon dan mencari jawapan melalui portal agensi atau menyambungkan panggilan tersebut ke kkementerian tertentu. Adakah ini akan memanjangkan masa penungguan satu panggilan?

Berdasarkan laporan RMKe-11, semua panggilan yang dijawab adalah dalam tempoh kurang daripada 20 saat. Sementara itu, menurut liputan berita, secara purata, ejen 1MOCC memerlukan 169.19 saat untuk menyelesaikan kes setiap pelanggan.[3] Persoalan seterusnya ialah, adakah tempoh masa ini lebih pendek daripada tempoh masa operator kementerian bertindak balas sebelum 1MOCC diperkenalkan? Adakah perajaan menjalankan kajian perbandingan dan membuktikan kecekapan 1MOCC dengan persoalan ini?

Sesungguhnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) telah menjalankan tinjauan berkaitan di laman sesawang rasminya. Soalan tinjauannya berbunyi seperti berikut:

Saluran aduan KPDNKK yang menjadi pilihan UTAMA saya adalah?
Portal e-Aduan KPDNKK
Hotline (1-800-886-800)
Kaunter Aduan/Pejabat KPDNKK
Peti Aduan Pengguna KPDNKK
1MOCC (03-8000 8000)
SMS (15888)

Penemuan tinjauan KPDNKK menunjukkan bahawa 1MOCC bukanlah pilihan utama pengguna yakni rakyat Malaysia. Malahan, penemuan tinjauan KPDNKK menunjukkan bahawa 1MOCC hanyalah pilihan terakhir rakyat Malaysia!

Berikut ialah penemuan tinjauan KPDNKK[4]:
52.00 peratus memilih “Portal e-Aduan KPDNKK”;
14.86 peratus memilih “Hotline (1-800-886-800)”;
6.86 peratus memilih “Kaunter Aduan/Pejabat KPDNKK”
6.10 peratus memilih “Peti Aduan Pengguna KPDNKK”;
2.86 peratus memilih “1MOCC (03-8000 8000)”; dan
17.33 peratus memilih “SMS (15888)”.

KPRU menyarankan supaya semua kementerian menjalankan tinjauan yang sama di lawan sesawang rasmi masing-masing bagi memahami kehendak rakyat Malaysia seperti mana yang dilakukan oleh KPDNKK.

Syabas KPDNKK! KPDNKK telah mengambil tindakan sesuai dengan zaman internet. Penemuan tinjauan menunjukkan 1MOCC tidak memenuhi aspirasi rakyat. Yang menghairankan, projek yang tidak memenuhi aspirasi rakyat disenaraikan sebagai “pencapaian RMKe-10” dalam laporan RMKe-11.

Penjimatan atau pembaziran?
1MOCC dikatakan menjimatkan kos kerana ia menggunakan aplikasi 1GovNet dan infrastruktur Rangkaian Kampus Putrajaya yang tersedia. Penjimatan kos operasi direalisasikan dengan pengurangan talian telefon yang sedia ada serta menyediakan panggilan dalaman yang percuma antara agensi kerajaan. Namun kerajaan perlu menyatakan jumlah kos pengurusan/ kos pembangunan bagi projek 1MOCC sejak ia dilaksanakan dan sama ada kos penjimatan yang dikatakan dapat menampung jumlah kos projek dan kos mengurus 1MOCC. Jika tidak ia sekali lagi menunjukkan projek tersebut merupakan satu projek pembaziran kabinet pimpinan Najib.

Dkeluarkan oleh,
Ooi Heng
Pengarah eksekutif
Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)

28 Mei 2015

FB: https://www.facebook.com/kprumalaysia?ref=bookmarks
Lampiran KPRU
Laman sesawang dengan/tanpa no telefon 1MOCC
Jabatan Perdana Menteri

1MOCC JPM
Kementerian Kewangan

1MOCC Kewangan
Kementerian Pendidikan

1MOCC Pendidikan

 

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

1MOCC Sumber asli dan alam sekitar

 

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

1MOCC Pelancongan
Kementerian Pertahanan (Tiada)

1MOCC Pertahanan
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

1MOCC Kemajuan luar bandar
Kementerian perdagangan Antarabangsa dan Industri

1MOCC MITI
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

1MOCC Kettha
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

1MOCC Perusahaan perladangan
Kementerian Dalam Negeri (Tiada)

1MOCC KDN
Kementerian Komunikasi dan Multimedia

1MOCC Komunikasi
Kementerian Kesihatan

1MOCC Kesihatan
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (Tiada)

1MOCC Pertanian
Kementerian Luar Negeri

1MOCC Luar negeri
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

1MOCC Pembangunan wanita
Kementerian Kerja Raya

1MOCC Kerja raya
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

1MOCC Perdagangan dalam negeri
Kementerian Sumber Manusia

1MOCC Sumber manusia
Kementerian Wilayah Persekutuan (Tiada)

1MOCC Wilayah persekutuan
Kementerian Belia dan Sukan (Tiada)

Tidak dibekalkan sebarang no telefon.

 

Kementerian Kesejaheraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

1MOCC Kesejahteraan bandar
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

1MOCC Sains teknologi inovasi

 

 

[1] http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20121113/dn_04/1MOCC-lonjak-sektor-awam

[2] http://www.hmetro.com.my/articles/169_19saatselesaikes/Article/

[3] http://www.hmetro.com.my/articles/169_19saatselesaikes/Article/

[4] setakat jam 11.30 pagi 28 Mei 2015; http://www.kpdnkk.gov.my/kpdnkkv3/index.php?option=com_acepolls&view=poll&id=5:saluran-aduan-kpdnkk-yang-menjadi-pilihan-utama-saya-adalah&lang=my

Kekeliruan RMKe-11: Isi rumah M40 bukan kelas menengah

Kekeliruan RMKe-11: Isi rumah M40 bukan kelas menengah

Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) yang diumumkan pada 21 Mei 2015 telah menyentuh aspek pendapatan isi rumah yang mengukuhkan persepsi bahawa Malaysia mempunyai 40 peratus kelas menengah. RMKe-11 juga mensasarkan peningkatan kepada 45 peratus kelas menengah pada tahun 2020.

Pada masa yang sama, RMKe-11 juga menggunakan konsep “isi rumah M40” apabila menyentuh kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan. Penggunaan konsep ini agak mengelirukan di mana kumpulan berpendapatan pertengahan (middle income group) telah disamakan dengan kelas menengah (middle class) secara sedar atau tidak sedar.

Sesungguhnya, kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan (middle income group) tidak bersamaan dengan kelas menengah (middle class). Menurut Laporan RMKe-11, kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan atau “isi rumah M40” merujuk kepada isi rumah yang berpendapatan di antara 41 peratus hingga 80 peratus daripada taburan pendapatan keseluruhan. Pada tahun 2014, pendapatan “isi rumah M40” adalah dalam julat RM3,855 dan RM8,135 yang mana pendapatan purata adalah RM5,662 dan pendapatan penengah adalah RM5,465.

Konsep “isi rumah M40” mempamerkan pendapatan kumpulan isi rumah yang merupakan sebahagian daripada taburan pendapatan keseluruhan. Dua lagi konsep berkaitan ialah kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah atau “isi rumah B40” dan kumpulan isi rumah berpendapatan 20 peratus teratas atau “isi rumah T20”.

Hal ini bermaksud, konsep “isi rumah M40” merujuk kepada sifat pendapatan pertengahan dan bukannya sifat kumpulan masyarakat yang mempamerkan gaya dan kualiti kehidupan kelas menengah. “Middle income group” dan “middle class” adalah dua konsep berbeza.

Pemahaman ini mustahak sekali kerana permasalahan dalam pemahaman konsep di atas telah membawa kepada mitos bahawa Malaysia mempunyai peratusan kelas menengah yang tinggi seolah-olah Malaysia telah memasuki status negara maju yang berpendapatan tinggi.

Menurut Laporan RMKe-11, pada masa ini, terdapat 2.67 juta “isi rumah M40” di Malaysia. Hal ini tidak bermaksud, kumpulan isi rumah ini tergolong sebagai kelas menengah. Justeru, terdapatnya kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan tidak bermaksud Malaysia mempunyai 40 peratus isi rumah yang tergolong sebagai kelas menengah.

Sesungguhnya, menurut Laporan United Nations Development Programme (UNDP), yakni “Malaysia Human Development Report 2013: Redesigning an Inclusive Future” yang dilancarkan pada tahun 2014 dan dijadikan rujukan semasa perancangan RMKe-11, kelas menengah di Malaysia berkisar sekitar 19 peratus daripada jumlah populasi Malaysia semenjak tahun 1989. Dua dasawarsa kemudian, saiz kelas menengah di Malaysia berkisar sekitar 22 peratus antara tahun 2009 hingga 2012.

Hal ini bermaksud, saiz kelas menengah bukanlah 40 peratus. Tetapi penggunaan konsep “kumpulan isi rumah berpendapatan 40 peratus pertengahan” secara meluas telah memberi gambaran tidak tepat berkenaan saiz kelas menengah di Malaysia.

Sesungguhnya, seperti yang dinyatakan dalam Laporan RMKe-11, pada masa ini, terdapat 2.67 juta “isi rumah M40” dengan julat pendapatan antara RM3,855 hingga RM8,135. Dalam konteks semasa dan juga konteks lima tahun akan datang, apakah kewajaran menggolongkan kumpulan isi rumah berpendapatan antara RM3,855 hingga RM5,000 sebagai kelas menengah? Daripada “isi rumah M40”, mungkin lebih wajar jika hanya kumpulan isi rumah berpendapatan antara RM5,001 hingga RM8,135 digolong sebagai kelas menengah.

60% isi rumah di bawah kelas menengah
Berikutan penjelasan di atas, jika diandaikan 20 peratus daripada “isi rumah M40” tergolong sebagai kelas menengah, maka 20 peratus isi rumah yang selebihnya berada di bawah kelas menengah. Apabila diambil kira angka “isi rumah B40” serta sebahagian daripada perangkaan “isi rumah M40”, maka terdapat 60 peratus isi rumah yang berada di bawah kelas menengah.

Kumpulan 60 peratus ini terdiri daripada isi rumah miskin, isi rumah mudah terjejas dan isi rumah aspirasi. Laporan RMKe-11 telah mendefinisikan isi rumah mudah terjejas sebagai isi rumah berpendapatan antara paras garis kemiskinan (PGK) dan 2.5 kali PGK. Seterusnya, Laporan RMKe-11 mendefinisikan isi rumah aspirasi sebagai isi rumah berpendapatan antara 2.5 kali paras garis kemiskinan (PGK) dan pendapatan purata nasional.

Berdasarkan penetapan pemerintah pusat mengenai paras garis kemiskinan (PGK) sebanyak RM930 bagi Semenanjung Malaysia pada tahun 2014, maka isi rumah mudah terjejas merujuk kepada isi rumah berpendapatan antara RM930 dan RM2000 sementara isi rumah aspirasi merujuk kepada isi rumah berpendapatan antara RM2000 dan RM5,270.

Angka RM5,270 merupakan pendapatan bulanan purata yang menjadi sasaran RMKe-11 dalam meningkatkan taraf isi rumah B40 ke arah masyarakat kelas menengah. Tetapi sebelum mencapai sasaran, isi rumah aspirasi adalah mereka yang mengaspirasikan status kelas menengah tetapi belum mencapai status tersebut.

Penjelasan ini penting untuk menonjolkan pembangunan Malaysia yang berdepan dengan “stagnation”. Dalam konteks perkembangan ini, persepsi bahawa “isi rumah M40” sama dengan kelas menengah bukan sahaja mengelirukan malah membawa trajektori pembangunan masyarakat ke arah yang menjauhi sasaran RMKe-11.

Dikeluarkan oleh,
Ooi Heng
Pengarah eksekutif
Badan pemikir Kajian Politik untuk Perubahan (KPRU)
24 Mei 2015

FB: https://www.facebook.com/kprumalaysia?ref=bookmarks

KPRU Parliamentary Policy Briefing on Issues of Bangladeshi and Rohingya Migrants

KPRU Parliamentary Briefing 19 May 2015

[ Policy Matters ] – KPRU Parliamentary Policy Briefing on
Issues of Bangladeshi and Rohingya Migrants

Date: 19 May 2015 (Tuesday)
Time: 1pm to 2.30pm
Venue: Meeting Room, Parliament, Kuala Lumpur, Malaysia.

Panelists:
1) Deepa Nambiar, Migration Working Group (MWG)
2) Rick Towle, Country Rep for Malaysia, UNHCR

Other representatives from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR):

1.  Brian Gorlick – Deputy Representative
2.  Asha Dhillon – Senior Protection Officer
3. Yante Ismail – External Relations Officer

Guests:
They are all attending as members of the Migration Working Group (MWG) which is a coalition of key ngo and individuals working on the promotion and protection of rights of migrants, refugees, trafficked victims and foreign spouses.
1. Sharifah Nazneen
2. Tham Hui Ting
3. Jessica Low
4. Glorene Dass
5. Liva Sreedharan
6. Aegile Fernandez
7. Yogasri Sivanyanam

Moderator: MP Charles Santiago, Chair, ASEAN Parliamentarians for Human Rights
Organised by think tank Political Studies for Change (KPRU – Kajian Politik untuk Perubahan)

Presentation materials:

KPRU Parliamentary Policy Briefing_Briefing Note MWG 19May2015 (English)

KPRU Parliamentary Policy Briefing_Briefing Note MWG 19May2015 (BM)

Ooi Heng
Executive director, KPRU
FB: https://www.facebook.com/kprumalaysia?ref=bookmarks